Domovská stránka » Dýchání a alergie » Co všechno s sebou přináší alergie
alergeny

Co všechno s sebou přináší alergie

Nejzávažnější alergickou reakcí je anafylaxe, kdy rychlým působením alergenu na více orgánů současně dochází k potížím dechovým, oběhovým, nervovým i kožním a velmi rychle může přejít do anafylaktického šoku.

Režimová opatření

Pro stabilizaci se musí dodržovat preventivní režimová opatření s cílem odstranit alergeny. Důležité je pravidelné podávání preventivních léků. Pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu mají alergici i léky úlevové, které slouží např. k potlačení dušnosti při astmatickém záchvatu. Většinou se jedná o inhalační léky nebo tablety. Nejzávažnější alergickou reakcí je anafylaxe, kdy rychlým působením alergenu na více orgánů současně dochází k potížím dechovým, oběhovým, nervovým i kožním a velmi rychle může přejít do anafylaktického šoku. Nejčastěji je tato závažná alergická reakce způsobená potravinami nebo jedem blanokřídlého hmyzu. Jedinci, kteří prodělali anafylaxi, nebo mají vysoké riziko této reakce, jsou vybaveni pohotovostním balíčkem. Ten obsahuje antihistaminikum, kortikoid, lék na rozšíření průdušek a autoinjektor s adrenalinem. Adrenalin působí protišokově a je určen pouze pro injekční podání. Důležitá je prevence. V případě potravinové alergie je nezbytné důsledné vyloučení dané potraviny ze stravy. Pohotovostní léky musí nosit alergici stále při sobě, aby je v případě potíží mohli použít co nejdříve. Vážnými reakcemi jsou ohroženy i děti. Vzhledem k tomu, že tráví hodně času ve škole, je důležité, aby se i tam o jejich potížích vědělo. Jen při důsledném dodržování režimu s odstraněním alergenů a při poskytnutí první pomoci je možné snížit riziko těchto závažných reakcí na minimum.

7A – 7 x o alergii a astmatu pro školu

U rodičů a dětských pacientů přetrvávají obavy, že podat příslušné škole správné a relevantní informace o alergickém onemocnění není snadná záležitost. Česká iniciativa pro astma (ČIPA o.p.s) proto přišla s projektem 7A – 7 x o alergii a astmatu pro školu. Učitelé se formou celodenních seminářů seznamují s projevy alergických onemocnění a jsou jim poskytovány i užitečné materiály včetně dotazníků k získání informací o typu alergie u žáků. Pro případ, že je na škole žák s rizikem závažné alergické reakce – anafylaxe, jsou připraveny materiály o přesném použití autoinjektoru s adrenalinem i souhlasu rodičů s podáním dalších léků z pohotovostního balíčku. Jestliže se semináře zúčastní všichni zaměstnanci a ve škole jsou přijata opatření k vyhledávání alergických dětí, získává škola certifikát “Škola přátelská dětem s alergií a astmatem”. Bližší informace na www.alergieveskole.cz .

Next article