Domovská stránka » Dýchání a alergie » Zadýchávám se a kašlu. Mám CHOPN nebo astma?
alergén

Zadýchávám se a kašlu. Mám CHOPN nebo astma?

Nemocní s CHOPN jsou většinou starší než astmatici, onemocnění vzniká nejčastěji kolem 60 – 65 let života.

Obě nemoci postihují průdušky, jejichž průsvit se zužuje a projevují se především zhoršením dechu a kašlem. Zatímco u astmatu dochází k potížím typicky náhle, často formou záchvatovitých stavů, u CHOPN vzniká dušnost pomalu a nenápadně tak, že dlouho není spojována s nemocí. Podobně rozdílně se projevuje kašel, navíc se přidávají tíha na hrudníku a snížená tolerance námahy. Nemocní s CHOPN jsou většinou starší než astmatici, onemocnění vzniká nejčastěji kolem 60 – 65 let života. Na rozdíl od astmatu nemívají nemocní s CHOPN alergie, jejich onemocnění se zhoršuje v chladném období, nikoliv v pylové sezóně. Až 90 % nemocných s CHOPN jsou současní nebo bývalí kuřáci. Rozlišování obou nemocí se týká dospělého věku, protože dětští pacienti jsou v naprosté většině astmatici s typicky alergickou formou onemocnění.

U astmatu se v dnešní době dociluje návratu normálních plicních funkcí a plnohodnotného života.

Vyšetření plicních funkcí

Spolehlivé odlišení CHOPN a bronchiálního astmatu je možné především podrobným vyšetřením plicních funkcí a dále krevními a kožními testy. Je velmi žádoucí, aby diagnózu stanovil odborník, kterým je plicní lékař (pneumolog), nejlépe ve spolupráci s alergologem. Plicní funkce se měří vyšetřením zvaným spirometrie. Jde o neinvazivní, poměrně jednoduché vyšetření, při němž nemocný dýchá do přístroje, který zaznamenává rychlost, objemové parametry a kvalitu dýchání. K bližší diferenciaci obou nemocí se provádí speciálnější metody, jako např. tzv. bronchomotorické testy s vdechováním některých aktivních látek nebo podrobné testy reakcí na různé alergeny. Rozlišení obou nemocí je důležité i proto, že terapie je vedena podobnými léky, ale léčebná strategie je různá. U astmatu se v dnešní době dociluje návratu normálních plicních funkcí a plnohodnotného života. U CHOPN léčba zmenšuje příznaky onemocnění a stabilizuje jeho progresi, nemůže však odstranit již vzniklé změny, které jsou zpravidla nevratné. Základní rozdíly astmatu a CHOPN ukazuje Tabulka 1. Odlišení CHOPN a astmatu není snadné ani pro zkušené odborníky, protože v mnohých případech se charakteristiky obou nemocí překrývají a někdy je třeba před rozhodnutím nemocné delší dobu sledovat a hodnotit účinky léčby. Situace je složitější o to, že i u stabilní CHOPN někdy dochází k náhlým zhoršením stavu připomínajícím astmatický záchvat, kterým se říká exacerbace.

Překrývání nemocí

Víc než 5 % nemocných má příznaky a charakteristiky obou nemocí, kdy se hovoří o ACO (překrývání astmatu a CHOPN). Sdělení přesné diagnózy je pro pacienty zásadní, protože léčba obou nemocí je prakticky doživotní a měla by být vedena racionálně. Významný rozdíl je v prognóze obou nemocí a úmrtnosti. Zatímco na astma u nás umírá maximálně 100 lidí ročně, na CHOPN je to téměř 3500 lidí.

Next article