Domovská stránka » Bojujeme proti rakovině » JAK VYPADÁ ČESKÁ ONKOLOGICKÁ PÉČE?
Bojujeme proti rakovině

JAK VYPADÁ ČESKÁ ONKOLOGICKÁ PÉČE?

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně ČOS ČLS JEP

O onkologické pacienty je v České republice výborně postaráno. Technické zázemí nemocnic je na špičkové úrovni a lékařské týmy tvoří odborníci ve svém oboru. Léčba pacientů probíhá jak v komplexních onkologických centrech, tak v regionálních onkologických skupinách, a to v závislosti na závažnosti onemocnění. Včasnému zachycení nemoci pomáhají screeningové programy či preventivní vyšetření, o nichž se můžete informovat u vašeho praktického lékaře.

Jaký je rozdíl mezi komplexním onkologickým centrem a regionální onkologickou skupinou? Podle čeho se rozhodne, kdo mne bude léčit?

Komplexní onkologické centrum je akreditované pracoviště na úrovni fakultní či krajské nemocnice. Akreditace je dána personálním obsazením a technickým zázemím. V personálu center figurují akademičtí pracovníci, kteří se věnují také výuce a odborným publikacím. Regionální onkologické skupiny jsou zpravidla ambulantní provozy. Je-li léčba méně náročná, zůstává pacient v regionální onkologické skupině. V případě, že je nutná radioterapeutická a systémová léčba, je pacient předán do komplexního centra.

Jak tato spolupráce vypadá? 

Jde o velmi těsnou spolupráci. Kontakt probíhá na každodenní bázi. Oba provozy v multidisciplinárním týmu dbají na to, aby se pacientovi dostalo náležité péče, kterou vzhledem ke své nemoci a zdravotnímu stavu momentálně potřebuje.

Na prvním místě je prevence a funkce screeningových programů. Změnila se situace v době pandemie?

Vloni na jaře jsme skutečně zaznamenali lehký pokles. Byli jsme přeci jen odrazováni od návštěv zdravotnických zařízení. Zhruba od podzimu 2020 se ale situace začíná vracet do starých kolejí, a do budoucna se budeme snažit, aby lidé navštěvovali screeningové programy ještě hojněji.

Proč je důležité neodkládat screeningové programy?

Screeningové programy jsou zásadní pro včasné zachycení nemoci. Jejich periodicita souvisí s výskytem onemocnění v populaci a s předpokládanou dobou vzniku nádoru – proto je frekvence screeningových vyšetření prsu dva roky, v případě tlustého střeva jde ovšem o deset let.

Je zde apel k široké veřejnosti, aby nezanedbávali prevenci. Co byste vzkázala pacientům a lidem?

V první řadě je důležité dbát na zdravý životní styl. Hýbat se, snažit se nemít nadváhu, zbavit se zlozvyků jako kouření či přehnané pití alkoholu. A v neposlední řadě – vyvarovat se stresu, umět odpočívat a žít v rámci možností v pohodě.

Další článek