celosvětový nárůst melanomů
Co způsobuje celosvětový nárůst melanomů? Nadměrné slunění i solária
Nejen o problematice prevence rakoviny kůže jsme si povídali s profesorem MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, Přednostou Dermatovenerologické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.