beznadej
Bipolární afektivní porucha
Bipolární porucha je závažné psychické onemocnění, které má tři typická období vzniku: časnou dospělost, věk kolem 35 let, a počátek po 50 roku věku. Dříve byla označována jako maniodepresivní psychóza.