deficit
Šest pacientů s deficitem kyselé lipázy není v ČR konečné číslo
Deficit kyselé lipázy (LAL-D) řadíme do skupiny vzácných onemocnění. Jedná se o různorodou skupinu chorob, ve které jsou zastoupena vzácná infekční, alergická, nádorová onemocnění, vzácné patologické stavy vzniklé působením škodlivin vnějšího prostředí a poruchy intermediálního metabolismu. Jediným kritériem zařazení nemoci do této skupiny je četnost jejího výskytu, tedy 5 : 1000 obyvatel u vzácných chorob a 2 : 1000 u tzv. ultravzácných onemocnění.