dlouhodobá léčba
Hypofosfatázie – poněkud opomíjené onemocnění
Hypofosfatázie je dědičná choroba způsobená nedostatkem enzymu alkalické fosfatázy, který řídí mineralizaci kostní tkáně. Příčinou je genetická mutace.