ifmsa
Medici se starají o zdraví veřejnosti
Být lékařem je poslání a zároveň velká zodpovědnost - vždyť jde o lidské životy! Na naše budoucí povolání se teprve se připravujeme, ale už teď máme společnosti co říci. Bereme na sebe důležitou úlohu, na kterou našim lékařům, bohužel, dnes nezbývá mnoho času. Snažíme se s lidmi mluvit, vysvětlovat a učit je, jak se starat o své zdraví.