Domovská stránka » Civilizační onemocnění » ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL: TREND DNEŠNÍ DOBY
Civilizační onemocnění

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL: TREND DNEŠNÍ DOBY

Zdravý životní styl je nesmírně trendy, jenže konkrétní náplň tohoto termínu celé řadě z nás uniká a mnohdy jej zjednodušujeme na zdravé stravování, nekouření, střídmou konzumaci alkoholu a pohyb. Málokdo si ale uvědomuje, že tato problematika je podstatně obsáhlejší a zahrnuje celou řadu dalších oborů.

Napřed si vyjasněme, co zdravý životní styl – či lépe zdravý život – znamená. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej definuje jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, tedy nejen pouze jako nepřítomnost nemoci. A určitě mi dáte za pravdu, že k tomuto cíli nevede cesta jen správnou výživou či dostatkem vhodného pohybu. Na naše zdraví, fyzickou kondici a psychickou pohodu má vliv celá řada dalších faktorů, z nichž za jeden nejzásadnějších považuji respektování našeho cirkadiánního rytmu s dostatkem spánku a odpočinku.

Zdraví – jak fyzické, tak psychické – významně formuje také stav naší do značné míry již zdevastované mikrobioty.

Další, neméně významnou oblastí je naše přemýšlení a emoce, tedy to, jak dokážeme zvládat svoje běžné denní starosti, zda a jak jsme schopni nakládat se stresovou zátěží a správně ji kompenzovat a také to, jak dobré jsou naše vztahy jak s našimi nejbližšími, tak i se sebou samými. A ještě jedna věc, která v posledních letech nabývá stále více na významu: poslední vědecké poznatky totiž ukazují, že zdraví – jak fyzické, tak psychické – významně formuje také stav naší do značné míry již zdevastované mikrobioty.

Nelze ale vytrhávat jednotlivé oblasti a stavět jednu nad druhou, neboť jsou všechny společně provázané a vzájemně se ovlivňují. Jen nám to někde pokulhává o trochu více a jinde o trochu méně. Proto chceme-li zdravě a dlouho žít – bez nutnosti spoléhání se na neustálou pomoc našich blízkých či lékařů a užívání mnoha léků – je nutné mít všechny tyto oblasti na paměti a snažit se udržovat je v dobrém stavu.

Ing. Petr Havlíček, výživový poradce

Next article