Domovská stránka » Děti » INFANTILNÍ HEMANGIOMY: DOVEDEME DNES JEJICH LÉČBU ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT?
Děti

INFANTILNÍ HEMANGIOMY: DOVEDEME DNES JEJICH LÉČBU ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT?

Zdroj: Adobe Stock

Infantilní hemangiom je jeden z nejčastějších nádorů dětského věku. V současné době existují specializovaná pracoviště, která se jeho diagnostikou a léčbou dlouhodobě zabývají. O hemangiomech a jejich léčbě jsme hovořili s MUDr. Josefem Mališem.

MUDr. JOSEF MALIŠ

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Infantilní hemangiomy patří mezi nejčastější nádory dětského věku. Můžete nám je přiblížit?

Jedná se o nejčastější nezhoubná nádorová onemocnění dětí, která postihují až 10 % novorozenců a kojenců. Každé desáté dítě má na začátku života nějaký hemangiom. Jejich zrádnost spočívá v tom, že pokud dojde k jejich poranění, extrémně krvácejí a zastavit takové krvácení je velmi složité.

Hemangiomy, které na povrchu těla nevidíme a které patří do skupiny hlubokých hemangiomů, pak mohou ohrožovat životně důležité orgány malých pacientů.

Koho tato nemoc nejčastěji postihuje?

Tato nemoc postihuje primárně novorozence a kojence na začátku jejich života. Je až třikrát častější u dívek. Riziko vniku infantilních hemangiomů je dále vyšší u předčasně narozených dětí, případně v rodinách, kde se již infantilní hemangiom vyskytl, nebo i u dětí starších rodičů.

Tato nemoc postihuje primárně novorozence a kojence na začátku jejich života.

Musí se každé dítě, které má infantilní hemangiom léčit?

Naštěstí nemusí. Asi 85–90 % hemangiomů je na místech, která nevidíme, nebo nejsou riziková a časem zmizí. Zbývajících 10–15 % však mohou dítě ohrožovat přímo na životě, nebo mohou ohrozit zrak, sluch či dýchací cesty.

Hemangiomy v oblasti rtů a dutiny ústní zhoršují možnost přijímat potravu, v oblasti obličeje mohou dítěti vytvořit trvalé jizvy a na končetinách mohou mít za následek deformity nohou a rukou.

Hemangiomy v oblasti genitálií, tedy v plenkové oblasti, se mohou sekundárně změnit naruší-li se jejich povrch, dochází pak ke krvácení a objevují se bolestivé zánětlivé změny.

Hemangiomy lokalizované v blízkosti prsů u dívek, mohou negativně ovlivnit vývoj prsní žlázy.

Všechny takové hemangiomy musí být řádně vyšetřeny a léčba se musí zahájit velmi rychle, pak je reálná šance, že hemangiom zcela vyléčíme. Pokud se léčba zahájí do 2,5 měsíců věku dítěte, hemangiomy zcela vymizí.

Jak se tato nemoc projevuje a co může být rizikové?

Infantilní hemangiomy jsou výsledkem nekontrolovaného růstu a nahromadění nejmenších krevních cév – kapilár, jsou tedy výrazně prokrvené. Většina hemangiomů je na povrchu kůže, mohou mít různou strukturu a velikosti. Jsou většinou sytě červené barvy, na povrchu teplé. Tyto hemangiomy označujeme jako povrchové (superficiální).

Méně často bývají hemangiomy pod kůží (hluboké hemangiomy), lze je poznat podle typického na pohmat měkkého těstovitého podkožního útvaru. Existují také hemangiomy smíšené, kdy je část vidět na kůži a větší část je ukrytá pod ní. Vzácně vidíme hemangiomy v játrech nebo okolí dýchacích cest, které pak způsobují dechové nebo oběhové obtíže.

Infantilní hemangiomy mohou postihovat kteroukoliv část těla, většinou ale obličej a trup. Mají velmi jemný povrch a je velké riziko jejich poranění, např. při škrábnutí. Pokud začne hemangiom krvácet, musí rodič vyhledat odbornou pomoc, neboť krvácení se špatně zastavuje.

Pokud začne hemangiom krvácet, musí rodič vyhledat odbornou pomoc, neboť krvácení se špatně zastavuje.

Jaký má tato nemoc průběh, čeho si všímat a co by mělo být cílem léčby?

Hemangiomy většinou nejsou vidět hned po narození. Mohou být patrná začervenalá a promodrávající místa, která vypadají jako otlačeniny. Rodiče tak odcházejí z porodnice s dítětem a říkají si, že zarudnutí nebo otlačení vzniklo během porodu a že brzy zmizí. Ve 2. a 3. týdnu života však hemangiomy zvýrazní, neboť se začnou opravdu rychle zvětšovat.

Zvláště v prvních 2–3 měsících života dítěte mohou růst velmi intenzivně. Zhruba ve 3 měsících dosahuje až 80 % hemangiomů své konečné velikosti. Cílem každé úspěšné léčby je zastavit překotný růst hemangiomu a navodit proces involuce – tedy vymizení hemangiomu.

Dovedeme v současnosti již léčbu úspěšně zvládnout?

Ještě zhruba před 10 lety účinný lék neexistoval. Tehdy jsme museli pročítat různé studie a sledovat úspěchy kolegů ze zahraničí a snažili jsme se na ně navázat. V současnosti máme už několikaleté zkušenosti s účinným lékem. Je to neselektivní betablokátor. Pokud se jím léčba zahájí včas, je účinná i bezpečná.

Snažíme se apelovat na kolegy pediatry, aby neprodleně kontaktovali specializovaná pracoviště, pokud je hemangiom neobvyklý svou velikostí, lokalizací, extrémně roste nebo je u něj riziko zánětlivých projevů.

Kde tedy hledat pomoc a specializovaná pracoviště?

V České republice se jedná především o fakultní a krajské nemocnice, které jsou lépe vybaveny a mají s touto léčbou dlouhodobé zkušenosti.


INFANTILNÍ HEMAGIOM: KAŽDÉ DESÁTÉ DÍTĚ MÁ NA ZAČÁTKU ŽIVOTA NĚJAKÝ HEMANGIOM

Tato nemoc postihuje novorozence a kojence na začátku jejich života. Některé hemangiomy vyžadují léčbu, která se musí zahájit včas.


V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Co je to infantilní hemangiom
  • Koho nejčastěji postihuje
  • Jak se tato nemoc projevuje
  • Rizika Infantilního hemangiomu
  • Průběh nemoci a cíl léčby

Článek vznikl ve spolupráci s:

Další článek