Domovská stránka » Děti » JAK SE PROJEVUJE VZÁCNÉ ONEMOCNĚNÍ FABRYHO CHOROBA
Děti

JAK SE PROJEVUJE VZÁCNÉ ONEMOCNĚNÍ FABRYHO CHOROBA

MUDR. GABRIELA DOSTÁLOVÁ, PHD.

Centrum pro Fabryho chorobu FP – amb. část II. Interní klinika Kardiologie a Angiologie VFN a 1. LF UK
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fabryho choroba je velmi vzácné dědičné onemocnění, které se vyskytuje zhruba u 1 ze 40 000 lidí. O tom, jaké jsou příznaky tohoto onemocnění a jaké jsou možnosti léčby, jsme se bavili s MUDr. Gabrielou Dostálovou, Ph.D.

Hned na úvod se zeptám, co je to Fabryho choroba?

Fabryho choroba je vrozené onemocnění, způsobené chybou v genu kódujícím důležitý enzym alfa-galaktosidázu. Chybějící nebo nestabilní enzym pak způsobí v buňce – v místě hlavních metabolických přeměn, v lysozomech, hromadění svého substrátu – látky, kterou má za úkol štěpit (složité glykosfingolipidy). Jejich nahromadění právě v lysozomu pak po mnohaletém ukládání způsobí poruchu funkce nejen těchto lysozomů, ale vlastně celých buněčných struktur a tkání, ve kterých je tato metabolická cesta důležitá. Hromadění nezmetabolizovaných, tedy nerozštěpených látek způsobuje nejen zvětšení takto postižených buněk (jejich přeplněním a reakací na to) a tím i zvětšení celých orgánů, ale hlavně jejich postupné selhávání a poruchu jejich funkce. U Fabryho nemoci jsou postiženými orgány zejména srdce, ledviny, cévy, nervová tkáň.

Jaké jsou příznaky tohoto onemocnění?

Pokud daný gen obsahuje chybu takovou, že neumožní buňce vyrobit enzym vůbec anebo v tak nízké kvalitě, že buňka sama jej okamžitě rozloží, aniž stačí doputovat do místa svého určení, do lysosomu, pak takový pacient má plné vyjádření Fabryho nemoci. Již v dětství se objevuje pálení dlaní a plosek nohou, na kůži se objevují fialovo- červenavé drobné papulky, zejména v oblasti pupku a v oblasti kryté spodním prádlem, v oblasti trupu. Porucha termoregulační funkce kůže způsobuje zvýšení teploty, horečky při běžné fyzické aktivitě, u dětí velmi často během hodin tělocviku. Jsou následně vyšetřované pro horečky nejasné etologie, včetně pobytu na infekčních odděleních, pediatriích, imunologiích apod. Několik našich pacientů bylo v dětství vyšetřováno psychiatry, zda se nejedná o psychický problém. Kožní obtíže jsou velmi často udávané společně s poruchou trávení, střídáním průjmu a zácpy, průjmovité stolice a bolestmi břicha – kdy opět se nenajde „jasná příčina“, vysvětlení.

Velmi často v rodině podobné obtíže mají jeden z rodičů, strýčkové apod. A je vše bráno jako vlastně normální. Pokud není v tomto období zahájena terapie, náhrada chybějícího enzymu infuzní terapií, pak onemocnění pokračuje postupným zhoršením funkce ledvin až k jejich selhání kolem 30.- 40. roku věku u mužů, zhruba o deset let později u žen. Následuje postižení nervové, s možností časné cévní mozkové příhody anebo alespoň opakovaných těžkých migrenózních stavů spojených s bolestí hlavy a neurologickými obtížemi. Ve věku nad 40 let u mužů a žen o několik let později dochází k nárustu hmotnosti svaloviny srdeční, dochází k tzv. hypertrofii, zbytnění srdce. Pacienti si začínají stěžovat na nevýkonnost, dušnost při malé námaze, neadekvátní zatížení apod. Vše může způsobit až selhání těchto orgánu – srdeční selhání, selhání ledvin s nutností hemodialýz nebo transplantace.

Jaké jsou možnosti léčby?

Aktuálně máme možnosti terapie léky podávanými nitrožilně, a to infuzemi jednou za 14dnů, anebo u některých typů mutací – tabletkami, které umožní stabilizaci vlastního enzymu pacienta. Infuzní terapie spočívá v pravidelném podávání léků – uměle připravených enzymů, které substituují, nahrazují vlastní enzym pacienta. Typ terapie a její zahájení závisí na mutaci, kterou daný pacient má a dále na mozaice projevů orgánových postižení.

Jak probíhá diagnostika pacientů s Fabryho chorobou?

Diagnóza je stanovena dvěma cestami. Jedna z nich vyplývá z toho, že se jedná o dědičné metabolické onemocnění. To znamená, že pokud máme pacienta s Fabryho chorobou provádíme tzv rodinný screening. Jedná se o vyšetření rodinných příslušníku. Průměrně při vyšetření rodiny prvního pacienta v rodině, tzv. probanda, nalezneme další 3-4 pacienty s Fabryho chorobou v dané rodině pacienta. A ti ještě nemusí vůbec mít obtíže, příznaky onemocnění patrné. Anebo jsou již léčení kardiology, nefrology pro postižení ledvin, srdce, cév apod., aniž by došlo ke stanovení propojující diagnózy. Anebo právě z důvodu postižení srdce zbytněním, hypertrofií, nebo selháním ledvin v časném věku jsou odeslání k vyloučení Fabryho choroby kolegy – ošetřujícími lékaři, které napadne, že se může jednat o toto sice vzácné, ale již léčitelné onemocnění.

Autor Mediaplanet Czech, ve spolupráci s

Další článek