Domovská stránka » Diabetes » DIABETES MELLITUS II. TYPU JE LÉČITELNÝ
Diabetes

DIABETES MELLITUS II. TYPU JE LÉČITELNÝ

Nebezpečná je nezodpovědnost

Jako lékařku, věnující se většinu svého profesního života diabetologii, mě již dlouhodobě netěší (a spíše zaráží), jak mizivý je zájem našich obyvatel například o opakovaně pořádané akce o DIABETU s možností nechat si zdarma vyšetřit hladinu krevního cukru. Mimochodem, jde o získání malé kapky krve z prstu! Ale nejde pouze o pořádané akce proti diabetu, ale také vlastní osobní aktivitu v podobě preventivní prohlídky u svého ošetřujícího lékaře. Přístup „co nevidím/nevím, to mne nepálí“ je v tomto případě skutečně zdraví i životu nebezpečný.

U nemocných s DM II. typu, kteří jsou většinou obézní, je jednoznačně nejdůležitějším preventivním opatřením, kterým se nemocný může cévním komplikacím alespoň částečně vyhnout nebo jejich vznik významně oddálit, úprava nebezpečných stravovacích návyků a mírné snížení hmotnosti.

Diabetes je léčitelný

Diabetes (a hovořím především o nejrozšířenějším typu diabetu – DM II. typu), který vzniká u nemocných s nadváhou a obezitou, je pro svého nositele časovanou bombou pro rozvoj cévních komplikací, kterým vévodí infarkty myokardu, srdeční selhávání, mozkové mrtvice, závažná cévní postižení dolních končetin (s rizikem amputací). U nemocných s DM II. typu, kteří jsou většinou obézní, je jednoznačně nejdůležitějším preventivním opatřením, kterým se nemocný může cévním komplikacím alespoň částečně vyhnout nebo jejich vznik významně oddálit, úprava nebezpečných stravovacích návyků a mírné snížení hmotnosti. Je tato nutná nefarmakologická léčba ( = zlepšení stravovacích návyků a přiměřená fyzická aktivita) tím „strašákem“, kterého se obézní jedinci obávají a radějI si hladiny svého cukru v krvi nenechají preventivně vyšetřit? Je například pravidelná hodinová procházka 3 – 4x týdně tak nepříjemným a časově náročným preventivním opatřením před možnými závažnými komplikacemi? Je rozumné vyhýbat se preventivnímu vyšeření s laboratorním stanovením hladiny krevního cukru v krvi jen proto, že zvýšená hladina by znamenala doporučení lékaře vynechat ve svém jídelníčku oblíbené kremrole?

… riziko srdečních a cévních komplikací je možné snížit časným odhalením diabetu a jeho „nebolestivou i finančně nenáročnou“ léčbou nebo prevencí…

Svolila jsem, že napíši krátký příspěvek do novin o diabetu a jeho závažných (život ohrožujících) komplikacích, abych mohla zcela zodpovědně čtenářům sdělit, že celosvětově je nyní diabetes mellitus jednou z nejzávažnějších nemocí vedoucí k invalidizacím a předčasným úmrtím na cévní a srdeční nemoce! To je negativní zpráva, ale mám i pozitivní zprávu pro ty, co chtějí zlepšit své zdraví: diabetes je léčitelný a riziko srdečních a cévních komplikací je možné snížit časným odhalením diabetu a jeho „nebolestivou i finančně nenáročnou“ léčbou nebo prevencí.

Ale každý má právo se sám rozhodnout

Next article