Domovská stránka » Diabetes » JAK JE NA TOM DIABETES V ČÍSLECH Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY?
Diabetes

JAK JE NA TOM DIABETES V ČÍSLECH Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY?

Ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
Ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR

Počet pacientů diagnostikovaných s diabetem 2. typu každoročně roste. Podle ZP MV ČR se počet nemocných s touto diagnózou mezi jejími klienty zvýšil o 41,5 % oproti roku 2013. Za pět let tak přibylo téměř 18 500 pacientů. Za stejné období se přitom náklady na léčbu zvýšily o 103 %. V roce 2017 přesáhly částku 2 miliardy korun. Vyplývá to z exkluzivní analýzy ZP MV ČR, druhé největší zdravotní pojišťovny v zemi, vypracované ve spolupráci se společností COGVIO v roce 2018.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky trpí cukrovkou 2. typu v ČR více než 8 % obyvatel. Podle odhadů může v ČR do roku 2025 trpět cukrovkou každý desátý Čech. Jen asi u 8 % diabetiků se nemoc rozvine na základě vrozených genetických předpokladů či jiné nemoci.

Pacienti s diagnózou diabetu by s ohledem na možné komplikace spojené s onemocněním měli pravidelně podstupovat řadu preventivních vyšetření. U diabetiků je doporučeno odebírat hladinu glykovaného hemoglobinu 1x za půl roku. Vyšetření v této frekvenci však absolvovalo v prvním pololetí roku 2013 pouhých 68 % pacientů, ve druhém pololetí roku 2017 se podíl takto vyšetřených pacientů zvýšil na 70 %. Alespoň 1x ročně byla hladina glykovaného hemoglobinu v roce 2013 vyšetřena u 80 % pacientů, v roce 2017 se tento podíl zvýšil na 87 % pacientů.

Oční vyšetření absolvovala v roce 2017 pouze třetina diabetiků. Toto číslo je velmi nízké především proto, že těžký diabetes může vést až k slepotě. O něco lepší výsledky jsou u vyšetření hladiny cholesterolu. To absolvovalo v roce 2013 celkem 63 % diabetiků, o pět let později 66 %.

Diabetes v číslech:

Průměrné náklady na léčení jednoho pojištěnce:

2013  22 551 Kč
2017  32 467 Kč

Zdravotní komplikace spojené s diabetem:
  • 81 % klientů ZP MV ČR s diabetem trpí hypertenzí
  • 19 % klientů ZP MV ČR s diabetem trpí ischemickou chorobou srdeční (12 000 lidí)
  • 6 % klientů ZP MV ČR s diabetem prodělalo cévní mozkovou příhodu (4 000 diabetiků)
  • 12 % klientů ZP MV ČR s diabetem má oční komplikace
Další článek