Domovská stránka » Diabetes » DĚTI S DIABETEM: KAŽDÉ POSTIŽENÍ NENÍ VIDĚT
Diabetes

DĚTI S DIABETEM: KAŽDÉ POSTIŽENÍ NENÍ VIDĚT

V spolupráci se společností Diahelp
V spolupráci se společností Diahelp

Diabetes mellitus 1. typu je nemoc, která postihuje i velmi malé děti. Je to autoimunitní onemocnění a je na celý život. Musím zdůraznit, že za diabetes 1. typu nikdo nemůže! Není způsobena špatným životním stylem. Děti s diabetem jsou odkázáni na celoživotní aplikaci inzulínu. To velmi komplikuje život i jejich rodinám.

Neustálé hlídání hladiny cukru v krvi a porozumění stravování je velmi obtížné. Největší problémy pociťují rodiče se zařazováním dětí do mateřských a základních škol. Strach z péče o dětského diabetika vede často k odmítání takto postižených dětí. Děti nejsou brány na společné akce škol, jsou velmi často vyřazovány z kolektivu.

Odpovědnost učitelů je velká

Dobře víme, že odpovědnost učitelů za každého žáka je velká. U diabetu je nutné, aby pedagog byl zaškolen a připraven na možné zdravotní komplikace diabetických dětí. Je také nezbytné, aby byl schopen jim předcházet, popřípadě na ně včas reagovat. Jde hlavně o hypoglykémii (nízká hladina cukru), na kterou se musí reagovat hned a u malých dětí je důležité, aby pomohl pedagog či asistent pedagoga.

Jako velmi prospěšný považujeme vzdělávací kurz pro pedagogy ,,Učíme diabetické dítě“. Spolek Diahelp – svaz diabetiků z.s. je jediný v ČR, který takový vzdělávací kurz pro pedagogy nabízí. Spolek Diahelp pořádá edukace pro diabetiky i rodiny diabetiků. Na víkendových setkáních si lidé vyměňují vzácné rady. Děti vidí, že nejsou jediní, kteří mají diabetes. Je to pro ně velmi prospěšné a povzbuzující.

Zdravotní pomůcky pro léčbu diabetu 1. typu jsou velmi drahé a rodiny malých diabetiků musí doplácet na léčbu desetitisíce korun ročně. Překážek v životě diabetika je mnoho. Prosím buďme k nim ohleduplní.

Život rodičů diabetika

Rodiče diabetických dětí zaslouží velký obdiv za péči o své nemocné děti. Péče o malého diabetika je 24hodinová. Nikdo nespočítá kolikrát za noc rodiče vstávají a ráno musí normálně fungovat v zaměstnání. Ani děti toho nejsou ušetřeny, po těžké noci, kdy se několikrát za noc řeší glykémie, ráno vstávají a jdou do školky či školy. Diabetes je jako protivná velká sestra, která celý den nařizuje, co musí diabetik dělat. Děti i rodiče jsou velcí bojovníci a nezbývá jim než diabetes přijmout a snažit se s ním co možná nejnormálněji žít.

Obsah připravil Váš spolek DiaHelp

Další článek