Domovská stránka » Inovativní medicína » MNOHOČETNÝ MYELOM: NÁROČNÁ CESTA K ÚSPĚŠNÉ LÉČBĚ
bolest zad

MNOHOČETNÝ MYELOM: NÁROČNÁ CESTA K ÚSPĚŠNÉ LÉČBĚ

Diagnostika mnohočetného myelomu přitom není nijak složitá – jen je potřeba na toto onemocnění pomyslet v rámci diferenciální diagnostiky.

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění. Přesto patří mezi vzácná onemocnění s výskytem pěti až sedmi nových případů na sto tisíc obyvatel ročně. Nemocných ovšem v poslední době přibývá, a to nejen díky mírně stoupající incidenci, ale i díky postupnému zlepšování výsledků léčby. Jedná se přitom o velmi záludné onemocnění. Nejčastěji se projevuje bolestmi zad. Z toho důvodu bývá řada pacientů diagnostikována až po delší době, kdy dojde k rozvoji dalších příznaků. Sem patří známky útlumu normální krvetvorby, obvykle chudokrevnost, zhoršující se funkce ledvin a častější infekce. Diagnostika mnohočetného myelomu přitom není nijak složitá – jen je potřeba na toto onemocnění pomyslet v rámci diferenciální diagnostiky. A v tom je právě kámen úrazu, protože se jedná o onemocnění, které postihuje převážně starší lidi okolo věku 63 let. V tomto životním období dnes bolí záda prakticky každého.

První snahy o zvrácení nemoci

Když jsem před více než dvaceti lety začínal s léčbou tohoto onemocnění, byly výsledky léčby neuspokojivé. Medián přežití nemocných se pohyboval okolo dvou let. Účinných léků jsme v té době měli z dnešního pohledu minimum. Prvního zlepšení výsledků léčby tak bylo dosaženo až po zavedení postupu autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby následně po podání vysoké dávky chemoterapie, což byl ale léčebný postup využitelný jen u nemocných do 65 let věku. Osud starších nemocných nad 65 let tak zůstával velmi špatný až do přelomu tisíciletí, kdy začala u mnohočetného myelomu éra tzv. nových léků. Prvním z nich byl neblaze proslulý thalidomid. Tento dříve „nebezpečný lék“ známý z tzv. Conterganové aféry svou teratogenitou je prvním z účinných léků, díky nimž se podařilo zlepšit osud nemocných za posledních patnáct let nejméně třikrát. To znamená, že průměrná doba přežití se prodloužila z výše uvedených dvou let na současných asi šest let u starších nemocných a asi osm let u nemocných schopných absolvovat vysokodávkovou léčbu s podporou kmenových buněk.

Dnes máme kromě thalidomidu již několik dalších léků s různým mechanismem účinku, které můžeme u našich nemocných využít. Problémem je však narůstající finanční náročnost dlouhodobé léčby.

Nové (a drahé) preparáty

Dnes máme kromě thalidomidu již několik dalších léků s různým mechanismem účinku, které můžeme u našich nemocných využít. Problémem je však narůstající finanční náročnost dlouhodobé léčby. Ideálním postupem by bylo použít u nemocného tu nejúčinnější kombinaci léků hned v úvodu onemocnění s cílem úplného vymýcení nádorového klonu a trvalého vyléčení. Bohužel skutečnost je zatím většinou jiná. Typickým průběhem mnohočetného myelomu zatím jsou opakující se aktivity, tzv. relapsy či progrese onemocnění. Jen asi u třetiny nemocných se dnes daří dosáhnout přežití delšího než deset let od stanovení diagnózy.

To samozřejmě není špatný výsledek s ohledem na původní výsledky léčby a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o onemocnění staršího věku, kdy důvodem úmrtí nemusí být mnohočetný myelom, ale i jiné závažné onemocnění nebo úrazový děj. Kdybychom však měli už dnes možnost použít v léčbě tu nejúčinnější léčebnou kombinaci již v rámci primoterapie, byly by výsledky léčby jistě mnohem lepší.

Dočkáme se dostupné léčby?

Cena takové kombinace, která se zatím nachází ve fázích klinického zkoušení, je však astronomická. Pro představu se pohybuje v nákladech více než milion korun na jeden cyklus, který trvá většinou jeden měsíc. Jedním cyklem navíc léčba zdaleka nekončí. Po úvodní intenzivní fázi, která trvá kolem jednoho roku, by měla následovat ještě léčba udržovací, doporučovaná dnes ještě po dobu alespoň dvou let. Takovouto léčbu můžeme dnes našim nemocným nabídnout zatím pouze v rámci klinických studií, které jsou podporovány farmaceutickými firmami. Nicméně pokrok je nezastavitelný, a proto věřím, že tak, jak se podařilo zlepšit výsledky léčby za posledních dvacet let i běžně dostupnou léčbou, budou zmíněné, zatím finančně nedostupné postupy zavedeny i v České republice, a osud nemocných s tímto dosud nevyléčitelným onemocněním se tak bude dále zlepšovat a směřovat k trvalému vyléčení.


Lidem, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom, a jejich blízkým nabízí pomoc a podporu Klub pacientů mnohočetný myelom a zásadní partner Česká myelomová skupina, nadační fond. V loňském roce Klub pacientů mnohočetný myelom vyhlásil 30. březen Národním dnem myelomu, a oficiálně se tak připojil k Mezinárodnímu měsíci myelomu.

Letošní kampaň měsíce myelomu je spojena s heslem Myeloma Warriors – Bojovníci myelomu.  Upozorňuje na ty, kteří s touto diagnózou žijí, na jejich podporovatele a všechny, kdo se snaží najít vhodnou léčbu.

www.mnohocetnymyelom.cz – Klub pacientů mnohočetný myelom
www.myeloma.cz – Česká myelomová skupina, nadační fond

Next article