Domovská stránka » Inovativní medicína » Nové léky pro delší a kvalitnější život
diagnóza

Nové léky pro delší a kvalitnější život

To vše snížilo výskyt infekčních a parazitárních nemocí, které bývaly častou příčinou smrti ve městech s vysokou koncentrací obyvatelstva. Rovněž se zlepšila kvalita lékařské péče, zejména v porodnictví, stavěly se nemocnice a šířily se praktické dopady Kochových a Pasteurových objevů.

Zvyšování kvality života

V 60. letech dvacátého století byla kojenecká a dětská úmrtnost snížena natolik, že přestala být hlavním statistickým faktorem pro určení střední délky života. Pozitivní roli zde sehrály vakcinace a zavedení antibiotik. V těchto letech dochází k mohutným investicím do biomedicinálního výzkumu a nové léky mají stále větší dopad na délku i kvalitu lidského života. Nejčastější příčinu úmrtí té doby – kardiovaskulární onemocnění – se podařilo během posledních 50 let snížit o dvě třetiny, a to kombinací léků na kontrolu krevního tlaku, prevence včetně statinových preparátů, včasné diagnostiky a obecně zlepšením lékařské péče a změnou životního stylu.

Skutečnost, že se během krátkých 15 let podařilo vyvinout účinné léky, jejichž kombinace nyní umožňují pacientům s HIV vést normální život, je triumfem vědeckého výzkumu a farmaceutického vývoje.

Nové výzvy

Nečekaná epidemie HIV/AIDS v 80. letech připomněla zranitelnost lidské populace vůči novým infekcím. Skutečnost, že se během krátkých 15 let podařilo vyvinout účinné léky, jejichž kombinace nyní umožňují pacientům vést normální život, je triumfem vědeckého výzkumu a farmaceutického vývoje. Můžeme být přitom právem hrdí na to, že látky objevené v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Antonínem Holým jsou doposud nejvýznamnější složkou této protivirové terapie.

Pokroky v léčbě

Hlavním zaměřením současného výzkumu jsou nádorová onemocnění, která postupně překonávají kardiovaskulární nemoci jako nejčastější příčinu úmrtí. Pokrok v této oblasti je zatím spíše postupný, a to i proto, že se nejedná o jednu nemoc, ale spíše o stovky různých indikací. I tak ale dochází k prodlužování života pacientů po diagnóze spolu s tím, jak rostou investice do výzkumu a daří se zavádět nová léčiva. Velkou naději zde představují cílené terapie, které jsou účinnější a šetrnější než tradiční chemoterapie.

Výzvou nejbližší budoucnosti jsou bezpochyby tzv. civilizační onemocnění, často související s epidemií obezity a cukrovky druhého typu, a také neurologické poruchy a demence.

Vliv životního stylu

Výzvou nejbližší budoucnosti jsou bezpochyby tzv. civilizační onemocnění, často související s epidemií obezity a cukrovky druhého typu, a také neurologické poruchy a demence. Podobně jako u rakoviny máme i ve výzkumu těchto nemocí v našem ústavu nadějné projekty a několik účinných látek již bylo licencováno předními farmaceutickými firmami.

Next article