Domovská stránka » Moderní medicína » JAN VOJÁČEK: O FUNKČNÍM PŘÍSTUPU KE ZDRAVÍ
Moderní medicína

JAN VOJÁČEK: O FUNKČNÍM PŘÍSTUPU KE ZDRAVÍ

MUDR. JAN VOJÁČEK, CFMP.

Lékařská praxe na Klinice Endala, mentor lékařů v programu funkční medicíny

Funkční medicína chápe lidské tělo jako jeden sehraný celek. Hledá odpovědi na mnoho otázek a snaží se nalézt příčiny našich potíží. Jsou z funkčního pohledu chronické nemoci nevyléčitelné? A co pro své zdraví můžeme udělat sami? Zeptali jsme se MUDr. Jana Vojáčka, CFMP, poradce pražského Institutu funkční medicíny a výživy.

Mohl byste našim čtenářům přiblížit pojem funkční medicína?

Slovo „funkční“ by mohlo naznačovat, že je to medicína, která funguje. V tomto kontextu by nás však mohlo napadnout, že kromě medicíny funkční musí existovat i ta nefunkční. Tak to však myšleno není. Jde jen o překlad anglického „functional“, což akcentuje oblast zájmu tohoto přístupu – tedy oblast komplexního fungování organismu jako celku. Lidský organismus neustále prochází dynamickými změnami pod vlivem individuálních faktorů a okolností. Funkční medicína vychází z předpokladu, že chronické potíže nejsou náhoda, ale projev dlouhodobě působících faktorů životního stylu, prostředí a psýché, který má řešení.

Převezměte zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a začněte se o své zdraví zajímat a starat dříve, než přijde nemoc.

Tým odborníků – fyzioterapeuti, výživoví poradci, psychologové a další – vedený lékařem funkční medicíny se soustředí na kontext vzniku chronických potíží u konkrétního člověka a provází ho procesem změn. Pokud je tento proces efektivní, organismus se začne přirozeně uzdravovat, tak, jak to bez učení umí po celý život. Cílené personalizované změny životního stylu, tedy v oblastech stravy, spánku, pohybu, psychiky a prostředí, vedou ke změně kontextu fungování organismu, a tím ke změnám projevu nemoci. Funkční medicína je skutečně medicínou, protože používá nejrůznější diagnostické nástroje a testy k identifikaci komplexních změn fyziologických souvztažností, které se projevují jako nemoc. Doplňuje medicínu klasickou, má zájem o úzkou spolupráci s lékaři běžných oborů. V čase pak sleduje dynamiku těchto komplexních změn a celý proces objektivizuje.

Jaké jsou cíle Vámi založeného institutu, tedy pokud pomineme zviditelnění funkční medicíny?

Já jsem pouze externí poradce Institutu funkční medicíny a výživy, který jsem pomohl rozjet právě za účelem šíření výše uvedeného přístupu. Chceme změnit povědomí o chronických civilizačních nemocech a vyvrátit dogma, že chronické nemoci jsou nevyléčitelné bez znalosti příčiny jejich vzniku. Osobně jsem přesvědčen o něčem jiném – chronická nemoc nese přesnou informaci jejímu nositeli, aby ve svém životě něco pochopil a změnil.

Jak Vy sám pečujete o své zdraví?

O své zdraví pečuji vědomě a s plnou zodpovědností: je to na mně a nikdo to za mě neudělá. To zahrnuje nejen stravu, spánek a pohyb, ale i řešení smysluplnosti mé práce a kvalitu mých vztahů. Dále pečuji o své okolí a kultivuji své blízké prostředí tak, aby bylo v co největším souladu s přirozenými biorytmy – toho dosahuji třeba vhodným osvětlením, netoxickými produkty v domácnosti a minimalistickým způsobem bydlení.

Co je pro Vás synonymem moderní medicíny?

Hledání kontextu epidemie chronických nemocí a změna přístupu k jejich řešení. Méně medicíny se střetem zájmu a více medicíny hledající podstatu toho, proč jsou lidé nemocní, se skutečnou touhou nemocem předcházet. K tomu je nutné vybudovat kvalitní systém primární prevence, změnit nauku o zdraví pro děti a do systému vzdělávání lékařů zařadit nové důležité oblasti – schopnost adekvátně komunikovat s pacientem, znalost vlivu stravy, spánku, světla, emocí, zátěží prostředí a umění vést lidi zpět ke zdraví, nikoli je pouze pomocí léků udržovat bez symptomů.

Kdybyste mohl dát čtenářům na závěr jednu cennou radu, jak by zněla?

Převezměte zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a začněte se o své zdraví zajímat a starat dříve, než přijde nemoc – a pokud nemoc již přišla, hledejte proč.

Další článek