Domovská stránka » Neurologie a Zrak » CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
aktivity

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Informovanost o následcích poranění mozku

CEREBRUM si klade za cíl zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech jejich rehabilitace. Dalším cílem je sdružovat občany po poranění mozku, jejich rodiny a všechny, kteří se o problematiku poranění mozku zajímají a hájit jejich zájmy. CEREBRUM nabízí široké spektrum služeb osobám po poškození mozku i jejich rodinným příslušníkům. Jedná se například o Rehabilitačně – rekondiční program, který klientům umožňuje docházet na různé terapie jako je Trénink kognitivních funkcí, Léčebná tělesná výchova, Ergoterapie, Trénink paměti a pozornosti prostřednictvím počítačového programu Neurop a jiné.

Pomoc rodinám

Dále CEREBRUM pomáhá rodinám v různých podpůrných terapeutických programech nebo poradenstvím. Mapuje služby určené osobám po poranění mozku v České republice na stránkách www.poranenimozku.cz  tak, aby tyto informace byly dostupné všem klientům, a zároveň tímto monitoruje současný stav služeb v této oblasti. Od roku 2012 poskytuje možnost rehabilitace horních končetin na přístroji Armeo Boom. V oblasti pracovní rehabilitace CEREBRUM realizovalo v období 2012-2014 rekvalifikační projekt Cesta do práce osob po poškození mozku. V roce 2015 realizuje projekt Šance lidem po poranění mozku, který je zaměřen na zvýšení šance uspět na pracovním trhu. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách www.cerebrum2007.cz.

Další aktivity

Jako svůj další úkol vidí zprostředkovávání kontaktů s jinými nevládními organizacemi a odborníky, např. logopedy, psychology, terapeuty či sociálními pracovníky a prosazování systémových změn v organizaci péče a rehabilitace osob po poranění mozku v České republice. V této souvislosti spolupracuje CEREBRUM se zahraničními asociacemi sdruženými v BIF – EC a čerpá z jejich zkušeností.

Nejčastější příčiny poranění mozku

Jsou to nejčastěji dopravní nehody, které se podílejí až 80 procenty. Samostatnou kategorií jsou motocyklisté, kteří reprezentují celkem 10 procent. K dalším případům poranění mozku pak dochází u chodců a cyklistů, při pádech, sportu, napadení a střelných poraněních a v určitých odvětvích průmyslu rovněž i pracovní úrazy.

 

Next article