Domovská stránka » Neurologie a Zrak » Karel Nešpor: Tělesná aktivita vs. návykové nemoci
aktivita

Karel Nešpor: Tělesná aktivita vs. návykové nemoci

Bažení a s ním související zhoršené sebeovládání jsou klíčovými znaky návykových nemocí. Ne všechny druhy tělesné aktivity ale prospívají. Je třeba odlišovat cílené rehabilitační cvičení, rekreační sport a lehkou tělesnou práci na jedné straně a na druhé straně vrcholový sport. Zatímco u rekreačního sportu lze předpokládat příznivý efekt, u vrcholového sportu často převažují rizikové faktory (stres, jednostranný způsob života, stavy vyčerpání, vyšší riziko úrazů, doping, častý pobyt mimo domov atd.).
Jestliže využíváme tělesnou aktivitu při léčbě závislostí, je třeba pamatovat na následující skutečnosti. Závislí nemívají dobrou kondici, v počátcích abstinence jsou oslabeny jejich kognitivní funkce a je u nich větší riziko osteoporózy. K úrazům proto mívají větší sklon.

Sport a prevence u dospívajících – překvapivá a nová zjištění z české populace
Při analýze dat ze studie ESAPAD se ukázalo, že sport není ochranným činitelem ve vztahu k alkoholu, drogám ani hazardu. Příčinou může být zmiňovaný nezdravý sociální kontext některých sportů, jako je fotbal. Tento kontext pak neutralizuje nebo převáží pozitivní efekt fyzické aktivity.

Pouze u několika typů pohybových aktivit se zjistil vztah k zneužívání návykových látek. Z těchto aktivit se jevil jako nejvýraznější fotbal.

Uvedenou tezi potvrzují data ze studie HBSC. Tato studie probíhala u žáků 9. tříd základních škol a bylo sledováno 27 konkrétních volnočasových aktivit, z toho 12 sportovních nebo pohybových. Pouze u několika typů pohybových aktivit se zjistil vztah k zneužívání návykových látek. Z těchto aktivit se jevil jako nejvýraznější fotbal.
Zde existovala kladná statisticky významná korelace k frekvenci pití piva, frekvenci pití jakéhokoli alkoholu v posledním měsíci a k výskytu opilosti v posledním měsíci. Jinak řečeno, fotbal byl spojen s vyšším výskytem těchto rizikových forem chování u žáků 9. tříd.
Z ostatních sportovních aktivit byl statisticky významný vztah k alkoholu zaznamenán u zápasu, boxu, posilování a tance. Box nebo kick box měly navíc vztah k zneužívání marihuany, tedy se opět zjistilo vyšší riziko.

Next article