Domovská stránka » Neurologie a Zrak » Věkem podmíněná makulární degenerace – nejčastější příčina slepoty
deformování vnímaní obrazu

Věkem podmíněná makulární degenerace – nejčastější příčina slepoty

První příznaky VPDM
Zrádnost tohoto onemocnění spočívá v tom, že poškozuje centrální oblast sítnice, která je odpovědná za nejostřejší vidění. Tato malá část sítnice se nazývá žlutá skvrna (latinsky macula lutea) a ze všech míst sítnice obsahuje největší množství čípků. Lidé trpící VPMD nemusejí zpočátku vnímat žádné větší potíže. Postupně se začnou objevovat problémy především se čtením a deformovaným vnímáním obrazů. Při další progresi onemocnění pacienti pozorují ve směru pohledu tmavou skvrnu různě velkého rozsahu a sytosti, která definitivně znemožňuje čtení, psaní, rozeznávání obličejů či čísel autobusů a podobně. Naštěstí zůstává zachované alespoň periferní vidění a pacienti jsou schopní se ve známém prostředí orientovat a postarat se o sebe. Přesto velké množství pacientů s VPMD trpí depresemi, cítí se být bezmocní a na obtíž.

Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou základních formách.

  1. Častější je suchá forma, u které se zrak zhoršuje obvykle pomalu. Nicméně i tato forma může po různě dlouhé době skončit praktickou slepotou.  
  2. Druhá forma postihuje přibližně patnáct procent pacientů s makulární degenerací. Vzniká v důsledku růstu abnormálních cév v oblasti žluté skvrny. Protože způsobují tyto cévy otok a krvácení ve žluté skvrně, nazývá se tato forma makulární degenerace jako vlhká. Je daleko agresivnější než suchá a mnohdy i během několika málo týdnů vede k nevratným ztrátám centrálního vidění.

Kouření zvyšuje riziko vzniku VPDM pětinásobně. Ženy jsou postiženi častěji než muži.

Věk = rizikový faktor
Rizikových faktorů vzniku onemocnění je mnoho, nejvýznamnějším je věk. Čím je vyšší, tím je vyšší riziko makulární degenerace. Mezi další rizika patří genetická zátěž, ateroskleróza, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, světlá barva duhovky či znečištěné ovzduší. Kouření zvyšuje riziko pětinásobně. Ženy jsou postiženi častěji než muži.

Možnosti léčby
Suchou formu zatím stále vyléčit nedokážeme. Její nepříznivý průběh však můžeme ovlivnit látkami, které zpomalují proces stárnutí oka a zvyšují jeho odolnost. Mezi ně patří antioxidanty jako například vitamin C a A, selen a zinek a především karotenoidy – lutein a zeaxantin. Tyto látky si organismus nedovede vytvořit a je potřeba je příjímat v dostatečném množství ve stravě (zejména listová zelenina a ovoce). Ve volném prodeji je také celá řada potravinových doplňků s těmito látkami.

Vzhledem k závažnosti této nemoci jsou velmi důležité preventivní oční kontroly.

Vlhkou formu, pokud je zjištěna včas, lze léčit speciálními látkami, které se aplikují přímo do oka. Jejich účinek spočívá v zabránění dalšího růstu škodlivých cév ve žluté skvrně, čímž lze dosáhnout nejen stabilizace, ale častěji také zlepšení jak anatomického nálezu, tak i zrakové ostrosti. Jedná se ale o léčbu dlouhodobou, pacienti musí docházet k pravidelným kontrolám a aplikacím obvykle po mnoho měsíců.

Vzhledem k závažnosti této nemoci jsou velmi důležité preventivní oční kontroly. Pokud je vlhká forma zjištěna včas, pak její léčba přináší vynikající výsledky, pacienti mohou stále číst či řídit automobil. U dvaceti pěti procent lidí ve věkové skupině 45-65 let jsou patrné některé projevy VPMD, proto by lidé neměli riziko tohoto onemocnění podceňovat.

Next article