Domovská stránka » Neurologie a Zrak » Z čeho se skládá nervová soustava?
autonomní nervy

Z čeho se skládá nervová soustava?

  1. Pokud se na nervový systém budeme dívat prostým okem (makroskopicky), uvidíme, že se skládá z mozku a míchy (centrálního nervového systému) a somatických a autonomních nervů (periferního nervového systému). Mozek se nachází v lebce a mícha v páteřním kanálu. Nervy najdeme všude po těle – na končetinách, v útrobách, …
  2. Pokud se na nervový systém podíváme v úrovni mikroskopické, uvidíme nervovou tkáň, tedy jednu ze 4 základních tkání v lidském těle (nervová, svalová, epitelová, pojivová). Tato tkáň se skládá v zásadě ze dvou typů buněk, nervových (neuronů) a gliových.
  3. Podíváme-li se na nervový systém z hlediska funkce, zjistíme, že je schopen vytvářet a přenášet vzruchy po výše zmíněných nervových strukturách. Každý vzruch s sebou nese informaci – například z mozku či míchy do svalů o tom, že se mají stáhnout, nebo z kůže do mozku o tom, že cítila dotek nebo teplo. Další funkcí nervového systému je přenos informace krví do jiných orgánů prostřednictvím hormonů (například z podvěsku mozkového – hypofýzy). Této funkci říkáme neurohumorální.

Nervová tkáň nebolí

Nervová tkáň má oproti jiným tkáním v lidském těle některá zvláštní specifika.

  • Nervová tkáň pracuje neustále a často velmi intenzivně, proto má vysoké nároky na živiny a okysličení. Vysoké nároky nervové tkáně znamenají komplikace v situaci, kdy dojde k zastavení přítoku krve do mozku. V tomto případě jsou totiž nervové buňky schopny přežít za běžné teploty v lidském těle pouhých 5 minut, poté dojde k jejich nenávratnému zničení. Tento fakt má extrémní význam hlavně pro první pomoc, ta totiž může právě kvůli této citlivosti nervové tkáně na koncentraci kyslíku v krvi zachránit život.
  • Poškození nervové tkáně je nevratné. Pokud jednou dojde ke smrti nervové buňky, na jejím místě už nová nevyroste. Nervové buňky se oproti mnohým jiným buňkám v lidském těle neumí dělit. Proto jsou poškození mozku obvykle trvalá a ztracená funkce nervového systému je jen obtížně nahrazována. Určitá míra obnovy funkcí je možná, napomáhá tomu léčba a rehabilitace, obvykle ale vyžaduje delší čas. Někdy je obnova funkce malá, někdy výrazná, ale nikdy není tak dokonalá, aby se obnovila bezezbytku ke stavu před vznikem poruchy.
  • Poranění nervové tkáně nás nebolí. Je to proto, že mozek sám nemá senzitivní nervová zakončení, která by například z jeho povrchu bolest mohla vést. Pokud člověka bolí hlava, je to obvykle bolest přenášená z mozkových obalů (plen) a cév v nich přítomných. Mechanismů, které mohou bolest hlavy způsobovat, je více, proto zde nelze jednoduše vysvětlit univerzální mechanismus vzniku bolesti hlavy. Mozek sám jako nervová tkáň však nikdy nebolí.

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

www.poranenimozku.cz

Next article