Domovská stránka » News » PROPOJENÍ TĚLA A MYSLI
News

PROPOJENÍ TĚLA A MYSLI

Mysl a tělo jsou propojeny. To je věta, kterou pravděpodobně už většina z nás někdy slyšela. Nicméně hloubka tohoto propojení může být někdy poměrně překvapující. Poznatky ukazují, že naše prožívání a způsoby, jak zvládáme náročné životní situace, mohou ovlivňovat dokonce i fungování imunitního systému. Říká se, že veselá mysl je půl zdraví – a je možné, že na tomto tvrzení opravdu něco bude. Řešení ale, zdá se, není „násilím“ si nasazovat růžové brýle a snažit se být pozitivní vždy a za všech okolností. Život nám přináší různá trápení a i smutek k mnoha těžkým obdobím patří.

Jde spíš o to, zda dokážeme pracovat s nepříjemnými emocemi, jsme schopni je vyjádřit a sdílet, a na druhé straně si zároveň udržovat rozumný optimismus při přístupu k náročným situacím a životu jako celku. Z praxe i mnoha výzkumů se ukazuje, že naše psychické nastavení může pomoci i při zvládání nemoci, která bývá řazena mezi ty nejnáročnější – tedy rakoviny. To je vlastně i důvod, proč jsem se rozhodl připravit pod záštitou České lékařské společnosti projekt „MysliProtiRakovině“.

Jeho cílem je ukazovat, jak podle současné míry vědeckého poznání pravděpodobně funguje propojení mezi psychikou, mozkem a imunitním systémem. A především jak můžeme těchto poznatků využít při prevenci nemoci nebo pro její lepší zvládání. Naše mysl může pomoci našemu tělu udržet si dobré zdraví. Cílem tohoto tvrzení rozhodně není odvracet člověka od spolupráce s lékaři a zanevřít na léčbu těla. Spíše nasměrovat člověka k tomu, co on sám může udělat pro svoje uzdravování z pohledu psychiky a zdravého životního stylu. Podrobnosti k projektu je možné najít na webu: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/

PhDr. Ing. MARTIN POSPÍCHAL

psycholog, Česká onkologická společnost, Univerzita Karlova, Ústav aplikované psychologie ČR

________________________________________________________________

Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví

Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění

Přednáška otevírá téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení. Podobně jako v minulých přednáškách otevřeme otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění. Zaměříme se na to, co člověk může sám udělat pro sebe, aby jednak svému tělu a lékařům pomohl při uzdravování. Ale také dosáhl lepší kvality svého života.

Shodná přednáška „Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví“ proběhne:

8. 10. 2019        Univerzita Karlova v Praze (od 18h)
15. 10. 2019      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (od 17:30h)    
16. 10. 2019      Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze (od 16h)     
23. 10. 2019      Zlínský klub 204 ve Zlíně (od 17h)                                                                         

Podrobnější informace k přednáškám a REGISTRACE (ZDE)

Next article