Domovská stránka » Tabu a stigma » POKROKY V LÉČBĚ HIV
Tabu a stigma

POKROKY V LÉČBĚ HIV

Regenerace imunologických funkcí
Antiretrovirová terapie (ART) je od roku 2015 oficiálně doporučena pro všechny osoby infikované HIV ihned po zjištění jejich HIV pozitivity, bez ohledu na zjištěný počet CD4 lymfocytů. Efektivní ART inhibuje replikaci HIV, což vede k virové supresi s počtem kopií RNA HIV-1 pod hladinou detekovatelnosti v plazmě. Důsledkem konstantní virové suprese je regenerace imunologických funkcí infikovaného jedince. Léčená infekce HIV je považována za typicky chronické onemocnění vyvíjející se řadu desítek let, při němž je možné udržet vysokou kvalitu života s očekávanou délkou, která se podstatně neliší od kvality a délky života HIV negativní populace.

Léčená infekce HIV je považována za typicky chronické onemocnění vyvíjející se řadu desítek let, při němž je možné udržet vysokou kvalitu života.

Také pravděpodobnost přenosu infekce HIV od pacienta, který je řádně léčen a dlouhodobě udržuje počet kopií RNA HIV-1 pod hladinou detekovatelnosti, je velmi malá. ART je proto chápána nejen jako strategie terapeutická, ale také jako strategie prevence přenosu infekce HIV na jiné jedince. Samotná infekce HIV není důvodem k žádnému omezení v pracovním procesu. HIV pozitivní člověk může vykonávat jakékoliv povolání, pokud mu nebrání jiné zdravotní obtíže. Podle Věstníku MZ ČR 2016 každý zdravotnický pracovník a každý poskytovatel zdravotních služeb či zařízení sociální péče poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení.

Problém časné diagnózy HIV
Infekce HIV není spojena s žádným specifickým klinickým symptomem či specifickou klinickou manifestací. Symptomy a klinická manifestace provázející kteroukoli fázi infekce HIV se mohou vyskytnout u řady jiných nemocí a stavů a správná diagnóza může dlouho unikat. Přes veškeré pokroky moderní medicíny a farmakoterapie se infekce HIV šíří dál a vysoké procento nakažených je diagnostikováno ve velmi pokročilém stadiu selhání imunity, kdy je zatíženo extrémní morbiditou i mortalitou. Tato situace nevyjímá ani Českou republiku.
Časná diagnostika znamená časnou léčbu, časnou regeneraci imunitního systému a rychlé omezení možnosti dalšího šíření HIV. Vyšetření protilátek anti-HIV by mělo být proto běžnou součástí diferenciálně diagnostických rozvah všech lékařů a také přáním pacientů.

Next article