Domovská stránka » Tabu a stigma » VĚTŠINA LÉČENÝCH HIV POZITIVNÁCH OSOB NEMÁ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
Tabu a stigma

VĚTŠINA LÉČENÝCH HIV POZITIVNÁCH OSOB NEMÁ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

V době, kdy ve většině vyspělých zemí jsou počty nakažených stabilní, počet HIV infikovaných u nás narůstá přibližně o 200 – 250 případů ročně. Případy HIV pozitivních jsou nerovnoměrně rozloženy mezi skupiny s rizikovými faktory; nejvíce zasaženi – asi dvě třetiny HIV pozitivních – jsou muži mající sex s muži (men who have sex with men, MSM). Riziko nákazy se však netýká jen homosexuálních mužů, ale i heterosexuální většiny. O to více jsou heterosexuální pacienti s nově odhalenou infekcí zaskočeni a překvapeni.

Většina léčených HIV pozitivních osob je bez zdravotních problémů
Mnozí pacienti, u nichž byla infekce HIV diagnostikována např. před dvěma desítkami let a na základě již vzniklé oportunní infekce, se léta úspěšně léčí, nemají žádné zdravotní potíže a jsou mimo nebezpečí nečekaných zvratů. Jedinou nutností je zatím poctivé každodenní užívání léků a absolvování několika málo odběrů krve a zdravotních prohlídek. Nové generace všech používaných skupin léků mají méně nežádoucích účinků, pohodlně se užívají, mnohé kombinace účinných složek jsou podávány v jediné tabletě denně. Přes jisté překážky je zdravotní stav většiny pacientů výborný, mohou se věnovat svému povolání i zálibám a většinou se shodují na tom, že jejich hlavním problémem je vědomí přítomné infekce, nikoli její zdravotní dopady.

Jedinou nutností je zatím poctivé každodenní užívání léků a absolvování několika málo odběrů krve a zdravotních prohlídek.

Protivirová léčba chrání okolí HIV pozitivního člověka
Vysoce účinná protivirová léčba poskytuje ještě jednu nepřehlédnutelnou výhodu. Tou je snížení infekčnosti, a tedy ochrana okolí před infekcí. Úspěšně léčení pacienti, u nichž laboratorní testy prokazují, že množství viru v krvi kleslo pod detekční limit, tedy téměř k nule, skutečně nejsou pro své okolí nebezpeční. Pacientům obecně doporučujeme chráněný sex, ale jsme si vědomi, že riziko přenosu nechráněného styku je za určitých okolností velmi nízké a poněkud odvážně je dnes „moderně“ interpretováno jako prakticky nereálné.

Pacientům obecně doporučujeme chráněný sex, ale jsme si vědomi, že riziko přenosu nechráněného styku je za určitých okolností velmi nízké.

Toho si je vědoma řada sexuálně aktivních lidí a z neopatrnosti se nakazí jinými sexuálně přenosnými nemocemi. Příznivý vliv protivirové léčby si méně uvědomuje veřejnost a mnoho zdravotnických pracovníků, kteří často zbytečně odmítají rutinně ošetřit HIV pozitivní pacienty. Dobrá informovanost o reálných nebezpečích je podmínkou k rozptýlení nepodložených

obav z nákazy, a tedy i prostředkem boje proti diskriminaci HIV pozitivních.

Next article