Domovská stránka » Tabu » ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉ IBD KONFERENCE
Tabu

ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉ IBD KONFERENCE

Ve spolupráci s:
Zdroj: Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Zdroj: Adobe Stock

Pacienti IBD uspořádali v Praze již 16. ročník Svatováclavské IBD konference. I letos byla účast specifická, vzhledem k aktuální situaci související s COVID-19 a nutnosti dodržovat protiepidemická opatření. V přednáškovém sále se i přesto nakonec sešlo téměř 100 účastníků, kteří si poslechli odborné přednášky na témata, která souvisejí s IBD onemocněním.

Zajímavé přednášky

Po úvodním slovu Bc. Lenky Slabé, manažerky vzdělávacích projektů z pořádající organizace Pacienti IBD z.s., zahájil blok odborných přednášek doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. z Nemocnice České Budějovice a.s., který informoval přítomné o novinkách v léčbě IBD.

Následovaly přednášky prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc. z klinického a výzkumného centra ISCARE, který představil virtuální IBD kliniku a MUDr. Tomáše Doudy, Ph.D. z FN Hradec Králové, který se věnoval problematice stenóz u idiopatických střevních zánětů. O očkování u IBD pacientů (nejen COVID-19) hovořila MUDr. Karin Černá z ISCARE.

Aplikace pro pacienty

Dále vystoupila místopředsedkyně a manažerka komunikace spolku Pacienti IBD z.s. Mgr. Lucie Laštíková, která informovala přítomné o aktivitách a novinkách v organizaci v uplynulém roce. Současně představila naši novou aplikaci pro pacienty – IBD POD KONTROLOU, jejíž mediální tváří se stala modelka a pacientka s IBD – Barbora Aglerová, která se s účastníky konference podělila o svůj pacientský příběh.

Závěr dopoledního bloku patřil předsedkyni Slovak Crohn Clubu – Bc. Veronice Ivančíkové, která představila aktivity této organizace pro pacienty na Slovensku.

Odpolední program a závěr konference

Odpolední program zahájila Ing. Veronika Hanzlíková se svým manželem Ing. Pavlem Hanzlíkem, kteří  vyhlásili vítěze fotografické soutěže – Léto s IBD a slavnostně předali ceny.

Poté vystoupila psychoterapeutka a pedagožka Mgr. Martina Hazuková, která se věnovala nejčastějším tématům v psychoterapii u IBD pacientů. Následovala přednáška MUDr. Petry Matějkové, Ph.D. z LPS ČSSZ a ResTrial gastroenterologie, která hovořila o problematice invalidních důchodů. O možnostech přípravy pacienta na koloskopii pak přednášela MUDr. Jana Krajčíová z ResTrial a.s.

Na závěr konference vystoupila Tereza Nagyová s pacientským příběhem a představila svůj projekt NEJSEMTABU, kterým konferenci zakončila.

Doprovodný program

V rámci doprovodného programu účastníci mohli navštívit stánky sponzorů AbbVie, Adexilis, Coloplast, FAVEA Plus, Schär, Synexus, Tani-Gen a organizace Pacienti IBD z.s., kde bylo možné si zakoupit propagační předměty a vyzvednout odborné publikace. Také zde byly spolky stomiků – České ILCO a FIT-ILCO Praha. Účastníci dále zdarma využívali poraden – výživové, právní a gastroenterologické, a u stolku Národní rady zdravotně postižených si mohli zažádat o vystavení Euroklíče.

Konference byla podpořena Úřadem vlády ČR v rámci projektu „Podpora spolupráce s EFCCA“.

Další článek