Skip to main content
Domovská stránka » Zdraví rodiny » PLNOHODNOTNÝ A SMYSLUPLNÝ ŽIVOT I V SENIORSKÉM VĚKU? JISTĚ!
Zdraví rodiny

PLNOHODNOTNÝ A SMYSLUPLNÝ ŽIVOT I V SENIORSKÉM VĚKU? JISTĚ!

Ve spolupráci s:
Foto: AkSen
Ve spolupráci s:
Foto: AkSen

Fyzická a duševní aktivita, stejně jako častý sociální kontakt rapidně zpomalují proces stárnutí. Senioři, kteří jsou aktivní, se tak mohou déle těšit z plnohodnotného života. V tom jim pomáhá spolek AkSen – aktivní senior.

profil

MÁRIA MAMAJOVÁ

Členka představenstva AkSen

Komunitní a informační platforma AkSen – aktivní senior, z.s., se snaží o všestrannou podporu a propagaci aktivního života seniorů. Cílovou skupinu AkSen tvoří lidé ve věku 50+ z Prahy a blízkého okolí. Činnost spolku je založena nejenom na účasti seniorů na sportovních, vzdělávacích nebo kulturních akcích, ale také na jejich aktivním zapojení se do přípravy a organizace. AkSen své členy pravidelně informuje o blížících se akcích prostřednictvím webových stránek, Facebooku nebo rozesíláním informačních e-mailů – mohou se tedy v případě zájmu včas zapojit.

Jak být fit?

AkSen se snaží seniory aktivizovat, propojovat s mladšími generacemi a v rámci různých eventů dokázat, že i starší lidé patří do naší společnosti jako kdokoliv jiný a jejich život může být stále plnohodnotný a smysluplný. Pro své členy vytváří AkSen bohatý kulturní, vzdělávací i sportovní program tak, aby si každý mohl vybrat to své. A především nebyl sám. Právě boj proti osamělému životu seniorů je jedním z hlavních poslání AkSenu. Díky společnosti ostatních a aktivnímu životnímu stylu lze předcházet zhoršení jejich fyzického i psychického stavu.

Memorial Pepy Procházky

Mezi nejoblíbenější akce AkSenu patří pétanque turnaj Memorial Pepy Procházky pořádaný každou první červnovou neděli. Akce navazuje na Putovní Pohár Pepy Procházky v Pétanque, který se konal od roku 2015. Pan Procházka byl neúnavným propagátorem pétanque a dokázal pro něj nadchnout desítky seniorů. Na jeho počest tedy AkSen pokračuje v této tradici i po jeho smrti. V letošním roce akce proběhla 4. 6. a zúčastnilo se jí 74 seniorů z celé Prahy.

AkSenHry

První zářijová neděle vždy patří největšímu sportovnímu AkSen svátku – AkSenHrám. Tradičně se koná ve sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských Sadech. Senioři si zde mohou otestovat svoje pohybové schopnosti, potkat přátele, seznámit se s novými lidmi a strávit příjemné odpoledne. Každý ročník je bohatší o nové účastníky a skvělé dobrovolníky, kteří celé akci dodávají jiskru a šíří pozitivní náladu. Na letošních jubilejních 10. AkSenHrách tomu jistě nebude jinak.

Next article