Domovská stránka » Ženské zdraví » GENOMOVÉ TESTY – POKROK V DIAGNOSTICE KARCINOMU PRSU
Ženské zdraví

GENOMOVÉ TESTY – POKROK V DIAGNOSTICE KARCINOMU PRSU


Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Praha, spoluzakladatelka Dialog Jessenius o.p.s.

Rakovina je závažná civilizační nemoc. Počet případů stoupá. V současné době je druhou nejčastější příčinou smrti. Přitom osud nemocných závisí velmi často na tom, kdy se zhoubný nádor odhalí. Časná stádia jsou totiž zpravidla dobře léčitelná. V poslední době se ale ukazuje, že velký význam má i co nejpřesnější diagnostika nádorové tkáně, která umožní protinádorovou léčbu lépe zacílit a tím zvýšit její účinnost. Histologické vyšetření  popisuje buněčnou charakteristiku nádoru. Genomové a molekulárně biologické vyšetření dovede nahlédnout  ještě hlouběji do vnitřních struktur nádorové buňky. Na základě těchto vyšetření se ukazuje, že mnoho zhoubných nádorů spojených  výskytem v jednom orgánu, se od sebe významně liší a vyžaduje často také jiný léčebný přístup.

Moderní multigenové testy dovedou rozpoznat skutečnou agresivitu a nebezpečnost rakoviny, kterou jsme my onkologové  zatím spíše odhadovali podle zevních buněčných znaků nádorových buněk. Jaký bude osud konkrétní pacientky s karcinomem prsu závisí také na sestavení optimálního léčebného plánu. V rámci volby zajišťovací terapie nesmíme nebezpečí nemoci podcenit, protože to už nelze později nikdy zcela napravit. Nemocnou ale  také  nechceme  léčit zbytečně. Protinádorová léčba má řadu  nepříjemných nežádoucích účinků. V  rozhodování, kdy  je možné bezpečně ušetřit pacientku chemoterapie,  pokud má časný hormonálně závislý karcinom prsu, nám pomáhají právě  genomové testy. Jejich výpovědní hodnota je podpořená výsledky  klinických studií s velkým počtem  nemocných. Pokud můžeme pacientce s včas zachyceným karcinomem prsu bezpečně  odpustit  půlroční chemoterapii, při které by jí vypadaly vlasy, nebylo by jí  dobře od žaludku, byla by unavená,  a měla možná i řadu  jiných potíží, určitě jí uděláme radost a zvýšíme její kvalitu života. Multigenové testy jako je  Mammmaprint, Oncotype DX, Endopredict nebo PAM 150 upřesňují prognózu nemoci u individuálních nemocných. Nejsou laciné a v České republice, bohužel, nejsou dosud  pro všechny k testování vhodné pacientky dostupné. K dispozici máme jen opravdu  velmi drahý Oncotype DX a to dlouhodobě jen pro část nemocných. Vzhledem k tomu, že správně indikované genomové  testy mohou zásadně ovlivnit osud a kvalitu života, by se to v zájmu našich pacientek s karcinomem prsu, mělo co nejdříve změnit. Také proto, že se vzhledem k probíhajícím studiím, bude podobné testování jistě brzo týkat i pacientů s dalšími zhoubnými diagnózami.

A tak se moc těšíme, že alespoň části našich nemocných, které jsou ztrápené tím, že mají karcinom prsu a  moc se bojí  jak zvládnou jeho léčbu, budeme moci brzo oznámit, že pro jejich uzdravení není zajišťovací chemoterapie vlastně vůbec nutná.

O tématu genomového testování se více dozvíte v rámci veřejného semináře dne 28. května 2019, které pořádá Centrum informací onkologického pacienta a Hlas onkologických pacientů ve FN Motel. Více na www.dialog-jessenius.czDoc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Praha, spoluzakladatelka Dialog Jessenius o.p.s.

Další článek