Domovská stránka » Ženské zdraví » Medici se starají o zdraví veřejnosti
ifmsa

Medici se starají o zdraví veřejnosti

IFMSA CZ
IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) je organizace sdružující studenty medicíny po celém světě. Je to zcela nezávislá apolitická organizace zastřešující 127 členských organizací s více než 1,3 miliónem studentů lékařství ze 119 zemí světa. V České republice je reprezentována členskou organizací IFMSA CZ, která má svou pobočku při všech osmi lékařských fakultách. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny, přispět k rozšíření povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. To realizujeme především formou různých projektů, pomocí kterých šíříme osvětu veřejnosti.
Studenti získávají nejen prostor pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevovat sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život.

Co všechno děláme?
Naše činnost je rozdělena do jednotlivých sekcí. Veřejnému zdraví se věnují dvě sekce, jedna sdružuje projekty týkající se veřejného zdraví obecně (SCOPH), druhá je zaměřena na reprodukční zdraví (SCORP). Projekty jsou cíleny na různé věkové skupiny, především na děti a mladé dospělé, ale i na širokou veřejnost. Tyto aktivity realizujeme proto, že věříme, že mají smysl a jsou velmi důležité. Snažíme se to proto dělat jinak, lépe.
Pro nejmladší je zde Nemocnice pro medvídky – chodíme do školek s plyšovým medvědem a formou hry vysvětlujeme dětem, co se děje u lékaře, snažíme se je odnaučit strachu z bílých plášťů. Děti hrají úlohu maminky nebo tatínka svého oblíbeného plyšáka a absolvují s ním celou léčbu. Tento projekt je velice úspěšný. Nejen, že má skvělé výsledky, ale baví jak děti, tak i naše lektory.
Základním a středním školám nabízíme několik projektů. Prvním z nich je Pro život – výuka první pomoci. Všichni jsme zažili ty stále stejné uspávající prezentace na téma první pomoc a všichni jsme si z nich odnesli nejčastěji jen kostičkovaný papír plný piškvorek. Proto je naše školení postaveno na interaktivní výuce a především praktických zkušenostech.
Dalším projektem je Sexuální výchova pro pokročilé. Zde se věnujeme ožehavým tématům sexuálního života. Žákům se snažíme předat tři hlavní myšlenky: toleranci, skutečnost, že sex by měl být spjat s láskou a to nejdůležitější – používání ochrany. Výuka probíhá formou hry, otevřené diskuse a předávání praktických rad a zkušeností. Nezdá se to, ale i umění nasadit kondom je třeba se naučit pořádně, aby byl sex opravdu bezpečný. Součástí jsou i anonymní dotazy na intimní témata týkající se sexuálního života.

Projekt Zdraví v hrsti je nový a týká se celkově zdravého životního stylu. Zatím realizujeme pouze Dívčí a Chlapecký koutek, kde se zaměřujeme na změny těla během dospívání. Od příštího roku plánujeme rozjet i další školení zaměřená na témata: nádory našeho věku, správná výživa a pitný režim, poruchy příjmu potravy, kouření, alkohol, Diabetes Mellitus a hygiena. Tento projekt klade důraz na zamyšlení se nad vlastním životním stylem, případně jeho změnou, a osvětu v jednotlivých oblastech.
Nově spolupracujeme i s neziskovou organizací Loono a začínáme na školách učit samovyšetření prsu a varlat.
Každoročně připravujeme i pestrý program prevence proti kouření pod názvem SmokeFree ve spolupráci s odborníky – Českou koalicí proti tabáku a Exsmokers. Organizujeme kontaktní akce pro veřejnost u příležitosti Světového dne bez tabáku či Světového dne zdraví. Edukace probíhá formou zábavných aktivit pro děti a mládež, včetně studentů VŠ, kterým ukazuje, že bavit se mohou i bez tabáku.

Úsměv všem je projekt zaměřující se na problematiku dlouhodobého pobytu v nemocnici či v zařízení následné péče. Dobrovolníci se snaží povzbudit pacienty a snížit stres z tohoto prostředí formou různých společenských aktivit – hudba, tanec, vyprávění, předčítání, divadlo, výtvarná tvorba a podobně.

Moustache (knírek jako symbol kampaně) + November (listopad, ústřední měsíc kampaně) = Movember. V listopadu upozorňujeme veřejnost na prevenci rakoviny prostaty a varlat a snažíme se zvýšit zájem mužů o jejich zdraví. Tento rok proběhly různé akce pod tímto projektem jako např. retro běh upozorňující na potřebu prevence rakoviny prostaty a varlat, přednášky v rámci projektu MediCafé a samozřejmě se konala tradiční Movember party.

Každoročně se také po celém světě slaví výročí založení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO) Světovým dnem zdraví (WHD). Při této příležitosti se snažíme v našich fakultních městech podpořit primární prevenci, která je v ČR na nedostatečné úrovni a dostat ji tak do povědomí široké veřejnosti. Návštěvníky v našich stanech učíme základy první pomoci, techniky samovyšetření na onkologických modelech a měříme jim hladiny cukru, tuku a krevní tlak. Snažíme se vysvětlit důležitost prevence a správné životosprávy a jak si zdraví uchovat do budoucna. Pro lepší pochopení obtíží, se kterými by se každý z nás mohl setkat, si návštěvníci některé z těchto obtíží mohou „vyzkoušet“ prostřednictvím interaktivních pomůcek nebo prohlédnout na fotografiích. Kromě těchto klasických oblastí, jsme letos zařadili i osvětu na téma „food safety“, čili bezpečné potraviny. Toto téma bylo stanovené pro rok 2015 Světovou zdravotnickou organizací a my jsme se k této globální snaze snažili přispět. Návštěvníkům jsme podávali informace o virech, baktériích, parazitech nebo chemikáliích, které mohou být v potravinách obsaženy, a jak se jich vyvarovat.

Světový den diabetu se každoročně slaví 14. 11., v den výročí narození objevitele inzulinu, kanadského lékaře Fredericka Bantinga. IFMSA CZ při organizaci Světového dne diabetu vychází

z dlouhodobé kampaně Mezinárodní diabetické federace (IDF), která se zaměřuje na edukaci a prevenci diabetu mellitu lidí všech věkových kategorií, s cílem zvýšit zájem o své zdraví a sebe péči. Pro návštěvníky každoročně připravujeme stánky se zaměřením na různé oblasti diabetu, kde studenti medicíny vysvětlují problematiku cukrovky. Návštěvníci mají možnost nechat si změřit hladinu krevního cukru, krevní tlak, procenta tuku v těle a jiné ukazatele. S pomocí studentů nutriční terapie vysvětlujeme důležitost správné životosprávy, zatímco se studenty fyzioterapie se mohou zaměřit na správné a pravidelné cvičení. Je zde i možnost připomenutí si základů první pomoci na modelech. Pro ty nejmenší je připraveno stanoviště Nemocnice pro medvídky.

Dalším projektem pro veřejnost je Světový den boje proti AIDS – ten je již neodmyslitelně spjat s Tramvají do stanice touha, kdy jezdíme spolu se společností AIDS pomoc ve speciálně vypravené tramvaji po Praze, edukujeme cestující a za správné odpovědi na náš test rozdáváme tematické kondomy.

Next article