Domovská stránka » Cesta pacienta » REVMA SI NEVYBÍRÁ, ALE SPOLU TO ZVLÁDNEME!
Cesta pacienta

REVMA SI NEVYBÍRÁ, ALE SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Revma Liga ČR je pacientská organizace, která poskytuje podporu pacientům a snaží se zlepšovat diagnostiku, informovanost a přístup k inovativním léčebným možnostem. V rámci svých kampaní se Revma Liga ČR zaměřuje na prevenci, práva pacientů a obecné zlepšení kvality života lidí.

DAVID KŘÍŽ

koordinátor a fundraiser Revma Liga Česká republika

Revma Liga ČR vede boj nejen za zlepšení života jednotlivých pacientů s revmatickým onemocněním, ale také za změnu postojů ve společnosti i v oblasti zdravotní péče. Jejich aktivity jsou klíčovým nástrojem v boji za spravedlivější přístup k diagnostice, léčbě a péči o pacienty, a to nejen s revmatoidní artritidou.

Osvěta

Revma Liga ČR propaguje osvětu o včasné diagnostice a významu preventivních opatřeních. Informuje veřejnost i odborné společnosti o rizicích spojených s revmatickými onemocněními a osteoporózou. Také nabádá k pravidelným preventivním prohlídkám.

Se správnou diagnózou ke správné léčbě

Organizace se mimo jiné snaží zvyšovat povědomí o důležitosti správné diagnostiky, a to formou videí na svém YouTube kanále i obsahem na webové stránce www. revmaliga.cz Spolupracuje s lékaři a zdravotními institucemi na vývoji lepších diagnostických postupů. Také pacientům předává informace o příznacích onemocnění, což může výrazně urychlit diagnostiku a následné zahájení léčby.

Práva pacientů

Pacienti s revmatickým onemocněním mají právo na dostupnou, kvalitní a inovativní léčbu. Již se podařilo prosadit například dřívější úhradu biologické léčby pro pacienty s revmatoidní artritidou. Revma Liga ČR zdůrazňuje význam aktivní role pacientů při rozhodování o vlastní léčbě a prosazuje transparentnost v léčebných procesech.

Zlepšení kvality života

V příštím roce organizace představí zbrusu nový projekt „Revma v klidu“, který se přímo zaměřuje na celkové zlepšení kvality života pacientů. Organizace pomáhá vytvářet komunity, kde si pacienti mohou vyměňovat zkušenosti a vzájemně se podporovat. Spolek působí i lokálně, a to v Praze, Pardubicích, Jihlavě, Táboře, Ostravě a Českých Budějovicích. Nabírá nové aktivní členy a pořádá pravidelné srazy a rekondice.

Další článek