bolest kloubů
Zika: historie, současnost, prevence
Přestože byl virus Zika poprvé izolován v Africe již ve 40. letech minulého století a odborné veřejnosti je znám více než 60 let, současnou mediální pozornost získal až v souvislosti s rozsáhlou epidemií probíhající v Latinské Americe, poté co byl prokázán zvýšený výskyt vrozených vývojových vad u novorozenců matek, které prodělaly nákazu v těhotenství.