Skip to main content
Domovská stránka » Civilizační onemocnění » OPATRUJ.SE NEJEN FYZICKY, ALE I DUŠEVNĚ
Civilizační onemocnění

OPATRUJ.SE NEJEN FYZICKY, ALE I DUŠEVNĚ

Článek vznikl ve spolupráci s:
Článek vznikl ve spolupráci s:

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zjistili, že během trvání pandemie covid‑19 a souvisejících restriktivních opatření vzrostl v květnu 2020 výskyt duševních onemocnění u dospělé populace ČR téměř na 30 %. V reakci na tuto situaci vznikl web Opatruj.se, projekt, jehož cílem je vybavit veřejnost znalostmi a schopnostmi, které pomohou efektivně pečovat o duševní zdraví a posilovat psychickou odolnost.

Nárůst duševních onemocnění souvisí s pandemií

NUDZ se mimo jiné dlouhodobě zabývá výskytem duševních onemocnění v populaci. Výzkumný tým v souvislosti s pandemií covid‑19 a prvním lockdownem v květnu 2020 zjistil významný nárůst výskytu těchto onemocnění. Třetí vlnu studie uskutečnil stejný tým také v listopadu 2020. „Zdá se, že oproti první vlně pandemie covid‑19 došlo v poslední době ještě k dalšímu nárůstu a duševní onemocnění nyní prožívá každý třetí dospělý. Zvláště vysoký výskyt duševních onemocnění vidíme u mladých dospělých a u lidí, jejichž ekonomická situace se zhoršila – přišli o práci, museli si zkrátit úvazek, mají minimální příjem atd.,“ říká Petr Winkler, vedoucí výzkumného týmu.

Existující služby nestačí

Bohužel není realistické očekávat, že existující psychologické, psychoterapeutické a psychiatrické služby uspokojí nárůst poptávky. Častější duševní problémy se také zatím nedaří plně ošetřit u dětí a dospívajících a také u jiných skupin obyvatel, jako jsou   zdravotníci nebo učitelé. Navíc mnoho lidí, kteří prožívají zvýšené nároky na psychickou odolnost, odbornou pomoc nevyhledá, protože si často závažnost svých obtíží nepřipouští nebo se bojí negativní reakce svého okolí.

Pomoc a podpora na novém webu

NUDZ spustil novou webovou stránku www.opatruj.se, kde může každý najít informace o tom, co prokazatelně funguje v péči o zdravou psychiku a tipy na zvyšování psychické odolnosti. Web pod heslem 3P (Posiluj svoji psychickou odolnost, Pečuj o své duševní zdraví, Pomáhej sobě i ostatním) poskytuje návštěvníkům tipy, jak si všímat stavu svého duševního zdraví, jak o něj pečovat, jak pomoci sám sobě i ostatním, kdy je již nutné vyhledat odbornou pomoc a kam se obrátit.

Na co bychom neměli zapomínat

Nezapomínejme na pohyb, zdravou stravu, kvalitní spánek a pravidelné lékařské prohlídky.  Udělejme si čas na své myšlenky a emoce, rozvíjejme empatii a smysl pro humor. Buďme laskaví a všímaví k sobě i druhým. Naučme se pracovat s negativními pocity, třeba v terapii. Věnujme čas svým zájmům, pobytu v přírodě, tvořivým činnostem nebo domácím mazlíčkům. Syťme vztahy, které nás naplňují, i když třeba jen po telefonu. Snažme se žít v souladu s našimi hodnotami. Udržujme režim a strukturu dne a udělejme si v něm prostor na odpočinek. „Je jasné, že tyto zásady nemohou člověku vynahradit například ztrátu zaměstnání, mohou ale ovlivnit jeho reakci na tuto událost tak, aby si zachoval dobré duševní zdraví,“ uzavírá Winkler.

Next article