Skip to main content
  • Skip section

    PARTNEŘI PROJEKTU

  • pacientské organizace

    ZDRAVOTNÍ PÉČE JE PRO PACIENTY – JEJICH HLAS BY MĚL BÝT SLYŠET

    Pro některé pacienty český zdravotní systém z různých důvodů nenabízí potřebné léky a péči. Jak se může tato situace zlepšit a proč je důležitá práce pacientských organizací? Problematiku limitů zdravotní péče nám přiblížila JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP působící mimo jiné také jako advokát a na Právnické fakultě UK. … Continued