• Chronická onemocnění
  PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY
  Příčina vzniku diabetické nohy? Diabetická noha (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou, přičemž často vede k amputaci dolní končetiny. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku SDN patří neuropatie, infekce a ischémie. Dalšími rizikovými faktory SDN jsou zvýšená kožní teplota, nevhodná obuv, deformity nohou, ulcerace v anamnéze a předchozí … Pokračovat
  Moderní medicína
  HYDROTERAPIE A DIABETICKÉ DEFEKTY NA DOLNÍCH KONČETINÁCH
  Obávanou komplikací u diabetiků jsou defekty v typických lokalizacích na dolních končetinách, neboť jejich přítomnost a časté recidivy vždy zvyšují riziko případné amputace různého rozsahu, která záleží hlavně na postižení hlubokých struktur, tj. šlach, kloubního pouzdra, kloubů a kostí. Kromě poruchy prokrvení přispívá velkou měrou ke vzniku defektů neuropatie, která svým komplexně nepříznivým vlivem na trofiku … Pokračovat
  Moderní medicína
  DIGITALIZACE ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ JE V ZAČÁTCÍCH
  České zdravotnictví drží krok se světem ve využívání řady nejmodernějších technologií. To se ale nedá říct o jeho digitalizaci, která by usnadnila řadu věcí jak lékařům, tak především samotným pacientům. Můžete nám přiblížit, co vše z vašeho pohledu zahrnuje digitalizace zdravotnictví a co je jejím cílem? V první řadě stojí za to říct, čím digitální zdravotnictví není. Digitalizace zdravotnictví … Pokračovat
  Sponzorováno
  TELEMEDICÍNA V PRAXI
  Co je telemedicína Istel? Jedná se o nejucelenější systém vzdáleného monitorování zdraví pacientů, moderní, komplexní telemedicínské řešení, které umožnuje lékaři vzdálenou kontrolu zdravotního stavu svého pacienta. Systém ISTEL je určen pro pacienty, jejich ošetřovatele a ošetřujícího lékaře. V systému ISTEL je zapojeno několik přístrojů, které lze použít jednotlivě nebo v kombinaci. Jedná se o glukometr, tlakoměr, teploměr a … Pokračovat
  Moderní medicína
  LÉČBA NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU S PŘESTAVBOU GENU ALK
  Karcinom plic karcinom patří k nejčastěji se vyskytujícím karcinomům na světě. V České republice je ročně  toto onemocnění diagnostikováno u téměř 7000 osob a zemře více jak 5000 osob, ale délka přežití se prodlužuje.  O léčbě karcinomu plic rozhoduje rozsah onemocnění,  složení nádoru, u některých typů i molekulárně genetické vyšetření a vyšetření dalších prediktivních znaků.  Přibližně … Pokračovat