• PARTNEŘI PROJEKTU

 • Chronická onemocnění
  PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY
  Příčina vzniku diabetické nohy? Diabetická noha (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou, přičemž často vede k amputaci dolní končetiny. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku SDN patří neuropatie, infekce a ischémie. Dalšími rizikovými faktory SDN jsou zvýšená kožní teplota, nevhodná obuv, deformity nohou, ulcerace v anamnéze a předchozí … Pokračovat
  Moderní medicína
  ČISTIČKA VZDUCHU DOKÁŽE UDRŽOVAT I SPRÁVNOU VLHKOST
  Vzduch je často potřeba nejen čistit, ale také kontrolovat jeho vlhkost. Na trhu existuje celá řada modelů a značek. Pomocníkem při pořizování čističky vzduchu mohou být pro vás recenze. Dýchání kvalitního vzduchu je jedním z předpokladů spokojeného života. Zajistit bychom si ho měli především v domácnosti, kde trávíme s rodinou nejvíce času a kde také … Pokračovat
  Moderní medicína
  NÁSTUP TELEREHABILITACE A ONLINE FYZIOTERAPIE
  Výrazný pokrok technologií a dynamická situace posledních let uspíšila nástup telemedicíny i v oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Za využitívideohovoru, smartphonu a různých senzorů tak lze velkou část rehabilitace zvládnout online. Možnostem telerehabilitace se již mnoho let věnují desítky klinických týmů po celém světě a množství studií potvrzuje, že je to efektivní metoda poskytování např. fyzioterapie … Pokračovat
  ADVERTORIAL
  ZÁKROK, KTERÝ CHRÁNÍ PACIENTA PŘED CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU
  Mechanická okluze ouška levé srdeční síně je katetrizační zákrok, který funguje jako prevence mozkových příhod. Profesor Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Pro pacienty se srdeční arytmií je nebezpečné, když se v jejich srdci vytvoří krevní sraženina. Proč přesně? U pacientů s fibrilací síní je až sedmkrát vyšší riziko rozvoje cévní mozkové příhody. … Pokračovat
  Moderní medicína
  JAK SE DNES LÉČÍ DEPRESE
  V současnosti existuje na českém trhu několik desítek antidepresiv. Všechna lze považovat za účinná, což dokazuje například metaanalýza publikovaná v roce 2018 Ciprianim et al. Autoři do ní zařadili 21 antidepresiv a většinu z nich mají k dispozici i čeští pacienti. Účinnost antidepresiv v léčbě depresivní poruchy potvrzuje i další metaanalýza publikovaná loni (Guem et al., 2020). Výběr antidepresiva by měl být vždy individualizovaný … Pokračovat