ÚVOD | info-zdravi.cz

ÚVOD

Info-zdraví je web Mediaplanet zaměřený na poznatky a novinky z oblasti zdraví a nemocí, příběhy pacientů a nejnovější možnosti diagnostiky a léčby. Naším posláním je poskytovat cenné informace a odborné názory, abychom mohli čtenáře vzdělávat, informovat a inspirovat.

Mezi hlavní organizace, se kterými spolupracujeme na tvorbě obsahu, patří:

  • Dialog Jessenius
  • Aliance žen s rakovinou prsu
  • Muži proti rakovině
  • Nadace Petra Koukala
  • Česká kardiologická společnost
  • Česká diabetologická společnost
  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
  • Česká iniciativa pro astma
  • Český občanský spolek proti plicním nemocem

Informace poskytnuté na tomto webu jsou zastřešeny příslušným zdravotnickým pracovníkem prostřednictvím sítě asociačních partnerů Mediaplanet.
Veškerý obsah stránek je kontrolován týmem Mediaplanet. Přibližně třetinu článků na našem webu napsali kvalifikovaní profesionálové z oboru, další napsali vybraní odborníci, pacienti a známé osobnosti, jež poskytují články a rozhovory. Zbytek článků je napsán přímo partnerskými asociacemi a zdravotnickými pracovníky.
Veškerý lékařský obsah je buď napsán přímo zdravotnickými pracovníky, nebo jimi kontrolován z hlediska věcné správnosti.

Informace poskytované na stránkách Info-zdraví jsou navrženy tak, aby podporovaly, nikoli nahrazovaly, vztah mezi pacientem/návštěvníkem webu a jeho lékařem.

Mediaplanet je mezinárodní společnost, která působí ve 13 zemích a realizuje edukativní kampaně pomocí multimediálních platforem a prostřednictvím tzv. content marketingu.
Info-zdraví je česká stránka se zaměřením na oslovení českého publika.

Více informací o Mediaplanet naleznete na stránkách https://www.mediaplanet.com/

Tento web je financován reklamami a sponzorovaným obsahem, které jsou na webu jasně označeny jako „Reklama“ nebo „Sponzorováno/Sponsored“. Pokud byl redakční obsah napsán nebo ovlivněn platícím klientem, bude toto jasně uvedeno na úrovni článku. Pokud máte zájem o reklamní příležitosti či sponzorovaný obsah, kontaktujte nás, prosím, na hello-czechrepublic@mediaplanet.com

KONTAKTUJTE NÁS

Opletalova 1603/57

Praha 1 – Nové Město

110 00 

Email: mpczechrepublic@mediaplanet.com
Telefon: +420 777 979 561