• Pacient a lékař
    REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
    Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. (dále jen Sdružení CMP) vzniklo v roce 1990. Je neziskovou organizací v České republice, která se komplexní následnou péčí o takto nemocné pacienty zabývá. Jejich působnost je celorepubliková. V současné době evidují kolem 1300 členů. Podle statistických údajů ročně postihne cévní mozková příhoda v České republice … Pokračovat