Domovská stránka » Chronická onemocnění » REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
Pacient a lékař

REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. (dále jen Sdružení CMP) vzniklo v roce 1990. Je neziskovou organizací v České republice, která se komplexní následnou péčí o takto nemocné pacienty zabývá. Jejich působnost je celorepubliková. V současné době evidují kolem 1300 členů. Podle statistických údajů ročně postihne cévní mozková příhoda v České republice více než 40 000 osob, kolem 10 000 zůstává s trvalými následky. Sdružení CMP pomáhá těmto lidem v návratu do života.

Smyslem jejich práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení, že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat.

foto: Sdružení CMP archiv

Každoročně zajišťují pět až šest čtrnáctidenních rekondičních pobytů v rekreačních zařízeních v Čechách a na Moravě. Smyslem pobytů je intenzivní komplexní rehabilitace, při které se účastník současně učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací. Nezapomínají ani na rodinné příslušníky, kteří se zúčastňují našich RP jako doprovod. Na každém rekondičním pobytu je tým zdravotníků složený z logopeda, psychologa, dvou až čtyř fyzioterapeutů a ergoterapeuta. Rekondičních pobytů se účastní až tři sta pacientů ročně.

Zájem pacientů o rekondiční pobyty každoročně narůstá. Je to způsobeno prokazatelným zlepšením zdravotního stavu účastníků i po uplynutí delší doby od mozkové příhody.  

Sdružení CMP v roli aplikačního garanta projektu spolupracuje s Ostravskou univerzitou na výzkumu a vývoji podpůrných sítí a vývoji informačních systémů pro rodinné a ostatní pečující o blízké po CMP v domácím prostředí. Cílem projektu je v propojení technické a netechnické sféry výzkumy vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (NPC) využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací.

Informační systémy (IS) přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech cílové skupiny projektu napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče zejména subjekty veřejné správy, sdružení praktických lékařů atd. Záměrem projektu je formou agilního vývoje software vytvořit a ověřit pilotní model IS-NPC v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovati v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.

foto: Sdružení CMP archiv

Mezi další významné aktivity Sdružení CMP patří členství v Pacientské radě MZ ČR. Pacientská rada se v rámci své činnosti vyjadřuje ve vnitřních připomínkových řízeních k legislativním i nelegislativním materiálům. Členové Rady, zástupci pacientských organizací při připomínkování těchto materiálů reprezentují pacienta jako aktéra ve zdravotnictví.

Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP je aktivním členem mezinárodní organizace SAFE. SAFE je nezisková organizace, která zastupuje řadu organizací na podporu mrtvice z celé Evropy. Tato organizace má za cíl předcházet úmrtí a zdravotním postižením souvisejícím s cévní mozkovou příhodou v celé Evropě, a to zvyšováním povědomí mezi širokou veřejností i lékařskou komunitou o souvislosti mezi mozkovou mrtvicí a hypertenzí, jakož i dalšími důležitými příspěvky rizikové faktory pro mozkovou příhodu.

Další článek