Civilizační onemocnění
CIVILIZAČNÍ CHOROBY
Civilizační choroby se častěji vyskytují ve vyspělých zemích. Na jejich vzniku se podílejí neovlivnitelné i ovlivnitelné faktory, které jsou důsledkem současného životního stylu. Mezi tyto choroby se řadí kardiovaskulární onemocnění, poruchy metabolismu a příjmu potravy, nádory, psychické potíže, alergie, astma, revmatické nemoci a další. Je zajímavé, že většina zdrojů neuvádí mezi civilizačními chorobami chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), … Continued