Domovská stránka » Pacient a lékař » ROZHOVOR O ONEMOCNĚNÍ LEDVIN S PROFESOREM TESAŘEM
Pacient a lékař

ROZHOVOR O ONEMOCNĚNÍ LEDVIN S PROFESOREM TESAŘEM

ledviny
ledviny
Adobe Stock

Profesor Vladimír Tesař, který je zakladatelem a přednostou Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy, se již více než 30 let věnuje problematice nemoci ledvin. K jakému posunu došlo v oblasti nefrologie a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Vladimír Tesař

prof. MUDr. VLADIMÍR TESAŘ, DrSc., MBA, FASN

Klinika nefrologie VFN v Praze

Můžete nám prosím nejdříve přiblížit, čím se zabýváte? 

Pracuji na Klinice nefrologie, která se zabývá akutními i chronickými chorobami ledvin, jejich včasnou diagnostikou a ovlivněním jejich průběhu. Základní diagnostickou metodou pro onemocnění ledvin je renální biopsie. Na našem pracovišti provádíme cca 40 % všech renálních biopsií vlastních ledvin z celé ČR a o většinu pacientů, u kterých diagnostikujeme onemocnění ledvin, se také dlouhodobě staráme. Měli jsme i možnost zachytit nové trendy spojené s léčbou onemocnění v podobě biologické léčby a účastníme se řady klinických studií.

Jak vnímáte posun v rámci oblasti nefrologie za svoji kariéru?

Posun je opravdu velký, když jsem začínal, tak nefrologie nebyla příliš atraktivním oborem, protože choroby ledvin téměř nebylo možné léčit a nefrologie byla velmi limitovaná. Od té doby se však mnohé změnilo, u většiny diagnostikovaných onemocněním ledvin se dnes daří najít cílenou léčbu, která významným způsobem ovlivňuje průběh onemocnění. Nefrologie se tak přiblížila jiným oborům, do kterých pronikla moderní cílená biologická léčba.

Máte představu otom, co nás v oblasti nefrologie čeká v budoucnu? 

Myslím si, že budou pokračovat nastoupené trendy zejména v podobě účinné cílené léčby. Klíčová také bude včasná diagnostika, velkým problémem totiž je, že je většina onemocnění v časné fázi bezpříznaková. Snažíme se tedy o to, abychom zachytili co nejvíce pacientů, protože máme dobré léčebné možnosti. Perspektivy jsou i v oblasti náhrady funkce ledvin.

Existují nějaká preventivní opatření proti onemocnění ledvin?

Když si uvědomíme, že má zhruba 30 až 40 % pacientů, kteří zahájí dialyzační léčbu, diabetes a dalších 10 až 12 % pacientů má ischemickou nefropatii nebo hypertenzní poškození ledvin, je jasné, že preventivní opatření musí být podobná jako u jiných civilizačních chorob. Jedná se tedy zejména o prevenci obezity, dostatečnou fyzickou aktivitu, nekuřáctví a podobně.

Co je podle vás v rámci sdělení směrem k pacientům s onemocněním ledvin nejdůležitější?

Důležité je zejména to, aby byli co nejdříve předáni do péče nefrologa, řada dat dokazuje, že pokud jsou pacienti pod dohledem specialisty, mají lepší prognózu. Pacienti také stále více využívají možnosti telemedicíny a konzultují s námi své potíže či nálezy na dálku.

Co je to dialýza a jak dialýza ovlivňuje život pacientů s onemocněním ledvin?

Dialýza je metodou, která umožnila rozvoj našeho oboru, protože dokud dialýza nebyla, pacienti na selhání ledvin umírali. Jedná se o metodu, která umožňuje částečně nahradit funkci ledvin tím, že očišťuje krev od některých produktů metabolismu. Dialýza probíhá tak, že se pacient musí připojit na mimotělní oběh a očišťování probíhá zhruba čtyři hodiny obvykle třikrát týdně.


O Prof. MUDr. Vladimíru Tesařovi, DrSc., MBA, FASN

  • Patří k předním českým nefrologům
  • Je zasloužilým členem Evropské renální asociace a Americké nefrologické společnosti
  • Sedm let působil jako předseda České nefrologické společnosti
  • Je autorem více než 280 vědeckých prací a několika monografií
Další článek