Domovská stránka » Moderní medicína » ZÁKROK, KTERÝ CHRÁNÍ PACIENTA PŘED CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU
ADVERTORIAL

Mechanická okluze ouška levé srdeční síně je katetrizační zákrok, který funguje jako prevence mozkových příhod. Profesor Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.

Profesor Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Pro pacienty se srdeční arytmií je nebezpečné, když se v jejich srdci vytvoří krevní sraženina. Proč přesně?

U pacientů s fibrilací síní je až sedmkrát vyšší riziko rozvoje cévní mozkové příhody. Sraženiny se tvoří nejčastěji v oušku levé srdeční síně. Z tohoto místa mohou volně cestovat krevním tokem a nejblíže jsou tepny zásobující mozek.

Jejich ucpáním znemožní prokrvení mozku a způsobí, lidově řečeno, mozkovou mrtvici. Pokud cévní mozkovou příhodu pacient vůbec přežije, hrozí mu dlouhodobé následky, které negativně ovlivní jeho další život.

Jaké jiné možnosti léčby pacienti v současnosti mají?

Nemocní musí dlouhodobě užívat antikoagulační terapii, tedy léky, které zabraňují srážení krve. Dlouhodobě byl jejich hlavním reprezentantem lék Warfarin. Ten má ale díky svojí vlastnosti přirozeného antagonisty vitaminu K celou řadu limitací.

Především interakci nikoliv jenom s léky, ale zvláště s potravinami, které obsahují velké množství vitamínu K, což představuje zvláště salát a zelenina. Dále nutnost opakovaných kontrol účinné krevní hladiny odběrem krve, což vede k ne zrovna ideální spolupráci pacientů.

Tato nedokonalá léčba vyvolala poptávku po jiném, inovativním, řešením. To přišlo v podobě nových, přímých, antikoagulačních farmak bez těchto limitací. Ale vraťme se k výše zmíněnému oušku levé síně. Totiž teprve příchod ultrazvukového vyšetření srdce v podobě jícnové echokardiografie, která umožňuje znázornění srdečních struktur bez zatížení artefakty z plic, znamenal převratné zjištění.

Vyšetření prokázalo, že se 95 až 98 % krevních sraženin tvoří v oušku levé síně. Proto vznikla myšlenka na místo systémové antikoagulační léčby zasáhnout přímo v místě, kde tyto krevní sraženiny vznikají, tedy uzavřít tuto strukturu katetrizačním zákrokem, během kterého se do místa zavede něco jako „špunt“. Ten ouško zcela vyplní, zabrání proudění krve, a tím i tvorbě sraženin. Pacient při ideálně uzavřeném oušku levé síně už tedy nepotřebuje antikoagulační léčbu.

Co rozhodne o tom, zda je pro pacienta tento uzávěr ouška levé síně vhodný? 

Bylo nutné provést řadu srovnávacích studií, nejprve oproti původnímu preparátu Warfarinu. Po příchodu vysoce účinných přímých antikoagulačních preparátů bylo třeba srovnání i s těmito preparáty.

Pacient při ideálně uzavřeném oušku levé síně už tedy nepotřebuje antikoagulační léčbu.

Doposud jediná studie, která prokázala srovnatelný efekt, se vedla v České republice. Jednalo se o ryze českou randomizovanou studii Prague 17.


Obraťte se na svého lékaře, který by vás měl odeslat k vyšetření k ambulantnímu specialistovi.

Pokud:

– Pociťujete nepravidelný srdeční rytmus (palpitace)
– Máte pocit ztíženého dechu (dušnost)
– Pocit únavy, snížená výkonnost, nižší tolerance námahy
– Bolesti na hrudi

Vyšetření probíhá:

– Ultrazvukovým vyšetřením
– EKG vyšetřením – jednorázové nebo 24hodinová Holterovská monitorace
– Zkušený lékař dokáže srdeční arytmii diagnostikovat už z běžného poslechu srdečních ozev, zaměřením krevního tlaku a zjištěním pravidelnosti pulzu

Nerozpoznané srdeční onemocnění se postupně zhoršuje a může vést i k náhlé srdeční smrti. Naopak včasná diagnostika a moderní léčba dokáže nejen prodloužit život, ale i zmírnit nebo úplně odstranit obtíže.

Další článek