Skip to main content
Domovská stránka » Moderní medicína » TOMÁŠ ŠEBEK: TELEMEDICÍNA JAKO PRŮKOPNÍK HUMANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ
Moderní medicína

TOMÁŠ ŠEBEK: TELEMEDICÍNA JAKO PRŮKOPNÍK HUMANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Foto: Archiv T.Š.

MUDr. Tomáš Šebek před více než 14 lety spoluzakládal služby proLékaře.cz a uLékaře.cz inspirované telemedicínskými systémy ve Velké Británii a Německu. Co je vlastně telemedicína a jak mění vztah lékaře a pacienta?

MUDr. TOMÁŠ ŠEBEK

Spoluzakladatel portálů proLékaře.cz a uLékaře.cz

Pojem telemedicína je řadou odborníků skloňován čím dál častěji, ačkoliv se vlastně nejedná o nic nového. Co si pod ním má pacient představit?

Telemedicína je vše, co lékaři a uživateli pomáhá sledovat péči o zdraví, například přístroje přenášející konkrétní informace o pacientovi přímo lékaři, e-lékárna nebo elektronická zdravotní dokumentace.

U nás, tedy uLékaře.cz, se vnímáme jako průvodci zdravotním systémem. Na prvním místě stojí vždy uživatel služby, kterého propojujeme s 350 lékaři. Díky tomu na konci celého procesu přichází člověk ke správnému lékaři a v lokalitě, která je pro něj kdekoliv v České republice dosažitelná. 

U nás, tedy uLékaře.cz, se vnímáme jako průvodci zdravotním systémem.

Jaké výhody z toho plynou pro pacienta a pro lékaře?

Systém zavedený na platformě uLékaře.cz přináší přidanou hodnotu především v úspoře času, ale i dalších zdrojů. Myslím, že poskytovatel podobných poraden by nikdy neměl tvrdit, že je schopný léčit na dálku.  Chci ale být u toho, až s pokorou budeme jako lékaři opět „jen servisáci“, protože o svém zdraví si pacient rozhodne hlavně sám.

V jakém stavu se nachází telemedicína v České republice ve srovnání se zahraničím?

Bohužel jsme se dostali na chvost Evropy. Velkou inspirací je pro nás britská telemedicínská služba Babylon nebo švédské KRY. Také se obracíme k systému, který funguje v Německu.

Jaký bude podle vás vývoj distančního kontaktu lékaře s pacientem do budoucna?

Ať se to bude lidem líbit anebo ne, vše bude řídit uživatel – pacient. Vše děláme pro pacienty. Mimochodem jedná se o první pořádnou vlaštovku, která může způsobit celospolečenské hnutí za větší humanizaci medicíny a přístup k pacientovi jako k plnoprávnému zákazníkovi.

Next article