Domovská stránka » Moderní medicína » KATÉTROVÁ ABLACE ARYTMIÍ U SPORTOVCŮ
ADVERTORIAL

Vlivem extrémní zátěže se u vrcholových sportovců mohou častěji než v běžné populaci objevovat různé druhy arytmií. Více nám o jejich typech, vzniku a léčbě řekl MUDr. Otakar Jiravský, který se přímo věnuje kardiologické péči o sportovce s arytmiemi.

MUDr. OTAKAR JIRAVSKÝ

Kardiocentrum a Centrum sportovní kardiologie Nemocnice AGEL Třinec Podlesí

Pravidelný pohyb v podobě aktivního sportu přináší zásadní benefity nejenom pro zdraví a délku života. Pokud se někdo věnuje sportovní aktivitě více než 8–10 hodin týdně, nazýváme ho CAHAP, což je akronym pro Competetive Athlete and Highly Active People. Přes nesporné benefity, které sport pro zdraví jedince přináší, je popsáno několik mechanismů, které hlavně při dlouhodobém působení přináší sportovci vyšší riziko vzniku některých arytmií.

Diagnostika arytmií u sportovců

Specifický druh zátěže, kterému se sportovci vystavují přináší často problém v diagnostice arytmií tak, jak se provádí „klasickým“ pacientům. Proto je nutné diagnostiku provést přímo na sportovišti nebo alespoň simulovat podmínky, ve kterých arytmie vzniká. Jako další mimořádně přínosný diagnostický nástroj se ukazují být sportestery či jiné monitory pohybové aktivity, které sportovci užívají a které se tak stávají přímými svědky aktuálních nepravidelností srdečního rytmu.

Farmakologické léčba u sportovců

Farmakologická léčba arytmií není u sportovců téměř možná. Jednak proto, že může být vnímána jako doping, ale také proto, že léky snižují sportovní výkon. Používání antiarytmik I. třídy je u sportovců pro velké riziko tzv. deblokace flutteru síní doporučenými postupy v zásadě zakázáno.

Katetrová léčba arytmií u sportovců AVNRT

AVNRT se u sportovců vyskytuje častěji než v nesportující populaci, a to zřejmě vlivem dlouhodobě vyšší aktivity sympatiku. Katétrová ablace musí být bezpečná, je proto velmi vhodné její provedení v 3D navigaci, radiofrekvenční energií. Sportovec musí být seznámen s mírným poklesem maximální tepové frekvence při úplné eliminaci vedení tzv. pomalou drahou.

Preexcitace

Jakýkoliv nález i asymptomatické, třeba i intermitentní a při zátěži při nízkých frekvencích mizející preexcitaci je u sportovců indikován k invazivní diagnostice rychlosti vedení drahou (ERP), a to při podání isoprenalinu imitujícího zátěž, kterou sportovec podstupuje. Ablace je optimálně 3D navigovaná, radiofrekvenční s chlazenými katetry.

AVRT při skryté dráze

Pokud má sportovec recidivující potíže při AVRT se skrytou drahou, pak je ablace indikována a nadřazena farmakologické léčbě. Ablace je opět optimálně s 3D navigací, radiofrekvenční s chlazenými katetry.

Typický flutter síní

Typický flutter síní je u sportovců unikátní arytmií s přímým poukazem k ablační léčbě při prvním záchytu. Výše zmíněný proarytmický efekt antiarytmik I. třídy a podávání betablokátorů není u sportů možné. Ablace je opět radiofrekvenční s chlazenými katetry, možnost 3D navigace je pak přínosem.

Fibrilace síní

Fibrilace síní se u sportovců vyskytuje častěji než v běžné populaci. Ani antiarytmika, ani antikoagulace nejsou u sportovců však vhodná či možná, a proto je ablační léčba první volbou.

Komorové extrasystolie

Komorové extrasystolie z diagnostiko-prognostického hlediska u sportovců dělíme na tzv. COMMON (jedná se o tzv. infundibulární a fascikulární původ extrasystol) a UNCOMMON (všechny ostatní). UNCOMMON jsou také ty extrasystoly, které zátěž nepotlačí nebo provokuje, a také ty s krátkým vazebným intervalem. Ani zde antiarytmika nemají svůj léčebný potenciál. Po vyloučení strukturálního postižení srdce magnetickou rezonancí s kontrastem je pak indikována opět radiofrekvenční ablace, optimálně s 3D navigací a s chlazenými katetry.

Další článek