Domovská stránka » Chronická onemocnění » PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY
Chronická onemocnění

PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

MUDr. ROBERT BÉM, Ph.D. MHA

Centrum diabetologie IKEM Praha

Příčina vzniku diabetické nohy?

Diabetická noha (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou, přičemž často vede k amputaci dolní končetiny. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku SDN patří neuropatie, infekce a ischémie. Dalšími rizikovými faktory SDN jsou zvýšená kožní teplota, nevhodná obuv, deformity nohou, ulcerace v anamnéze a předchozí chirurgické zákroky (amputace) na dolních končetinách.

Jaká je léčba diabetické nohy?

Pokud již dojde k rozvoji SDN je léčba často obtížná a její úspěšnost velmi závisí na jejím včasném zahájení. Základem je multidisciplinární přístup. Léčba defektů nohy u diabetiků spočívá zejména v odlehčení postižené končetiny, léčbě infekce a ischémie. Opomenuta nesmí být ani moderní lokální léčba jako je např. využití metod vlhkého hojení. V první fázi je nezbytný debridement- očištění rány a snesení hyperkeratóz. Podle typu rány pak přikládáme vhodné krytí. V současné době existuje široká škála krytí – inertní, antiseptické, hydrogely, algináty, hydrokoloidy, pěny (polyuretany), silikony, vlákna. Volba správného krytí pak může přispět k urychlení hojení ulcerace. Opomenuta nesmí být ani uspokojivá kompenzace diabetu.

U diabetiků je riziko amputace až desetkrát vyšší než u zdravých jedinců. Jak předejít amputaci?

Amputaci u pacientů s diabetem v 85% předchází ulcerace nohy, přičemž 4 z 5 ulcerací jsou způsobeny vnějším traumatem, nejčastěji při nošení nevhodné obuvi. Nejefektivnější prevencí amputací u SDN je tak prevence vzniku ulcerací nohou. Na prvním místě je třeba identifikovat rizikové pacienty formou pravidelného skríningu a dle stratifikace rizika následně aplikovat účinnou prevenci. Mezi tato opatření patří zejména řádná edukace pacientů stran vhodné obuvi, ponožek a vložek, pravidelná sebekontrola nohou pacientem, hygiena nohou, pravidelné cvičení, pedikúra, uspokojivá kompenzace diabetu, léčba i drobných poranění nohy. Pokud již dojde ke vzniku ulcerace, je nutné neprodleně zahájit adekvátní léčbu vč. lokální. Speciální pozornost se v poslední době věnuje riziku reulcerací, které jsou zásadním rizikovým faktorem vysokých amputací. Dá se říct, že pacient se zahojenou ulcerací není vyléčen stran SDN, ale pouze v remisi.

Jak zvládat péči o diabetickou nohu?

Odborná péče o tyto pacienty by vzhledem k nutnosti multidisciplinárního přístupu měla být směřována do specializovaných podiatrických ambulancí. Jejich počet v rámci ČR je omezený. Samotné převazy ulcerací jsou tak často uskutečňovány v domácím prostředí pacientem, nebo pracovníky domácí péče. Důležité je pacienty správně edukovat o použití moderních krycích materiálů používaných k převazu rány, tak aby se mohlo plně využít jejich pozitivního potenciálu na hojení rány.  

Další článek