Skip to main content
Domovská stránka » Chronická onemocnění » PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY
Chronická onemocnění

PŘÍČINY VZNIKU DIABETICKÉ NOHY

MUDr. ROBERT BÉM, Ph.D. MHA

Centrum diabetologie IKEM Praha

Příčina vzniku diabetické nohy?

Diabetická noha (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou, přičemž často vede k amputaci dolní končetiny. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku SDN patří neuropatie, infekce a ischémie. Dalšími rizikovými faktory SDN jsou zvýšená kožní teplota, nevhodná obuv, deformity nohou, ulcerace v anamnéze a předchozí chirurgické zákroky (amputace) na dolních končetinách.

Jaká je léčba diabetické nohy?

Pokud již dojde k rozvoji SDN je léčba často obtížná a její úspěšnost velmi závisí na jejím včasném zahájení. Základem je multidisciplinární přístup. Léčba defektů nohy u diabetiků spočívá zejména v odlehčení postižené končetiny, léčbě infekce a ischémie. Opomenuta nesmí být ani moderní lokální léčba jako je např. využití metod vlhkého hojení. V první fázi je nezbytný debridement- očištění rány a snesení hyperkeratóz. Podle typu rány pak přikládáme vhodné krytí. V současné době existuje široká škála krytí – inertní, antiseptické, hydrogely, algináty, hydrokoloidy, pěny (polyuretany), silikony, vlákna. Volba správného krytí pak může přispět k urychlení hojení ulcerace. Opomenuta nesmí být ani uspokojivá kompenzace diabetu.

U diabetiků je riziko amputace až desetkrát vyšší než u zdravých jedinců. Jak předejít amputaci?

Amputaci u pacientů s diabetem v 85% předchází ulcerace nohy, přičemž 4 z 5 ulcerací jsou způsobeny vnějším traumatem, nejčastěji při nošení nevhodné obuvi. Nejefektivnější prevencí amputací u SDN je tak prevence vzniku ulcerací nohou. Na prvním místě je třeba identifikovat rizikové pacienty formou pravidelného skríningu a dle stratifikace rizika následně aplikovat účinnou prevenci. Mezi tato opatření patří zejména řádná edukace pacientů stran vhodné obuvi, ponožek a vložek, pravidelná sebekontrola nohou pacientem, hygiena nohou, pravidelné cvičení, pedikúra, uspokojivá kompenzace diabetu, léčba i drobných poranění nohy. Pokud již dojde ke vzniku ulcerace, je nutné neprodleně zahájit adekvátní léčbu vč. lokální. Speciální pozornost se v poslední době věnuje riziku reulcerací, které jsou zásadním rizikovým faktorem vysokých amputací. Dá se říct, že pacient se zahojenou ulcerací není vyléčen stran SDN, ale pouze v remisi.

Jak zvládat péči o diabetickou nohu?

Odborná péče o tyto pacienty by vzhledem k nutnosti multidisciplinárního přístupu měla být směřována do specializovaných podiatrických ambulancí. Jejich počet v rámci ČR je omezený. Samotné převazy ulcerací jsou tak často uskutečňovány v domácím prostředí pacientem, nebo pracovníky domácí péče. Důležité je pacienty správně edukovat o použití moderních krycích materiálů používaných k převazu rány, tak aby se mohlo plně využít jejich pozitivního potenciálu na hojení rány.  

Next article