Domovská stránka » Moderní medicína » KARCINOM PROSTATY JE DŮLEŽITÉ ZACHYTIT VČAS
Moderní medicína

KARCINOM PROSTATY JE DŮLEŽITÉ ZACHYTIT VČAS

prof. MUDr. MAREK BABJUK, CSc.

přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK v PrazeUroklinikum s.r.o.

Co je vlastně karcinom prostaty a koho se především týká?

Karcinom (neboli rakovina) prostaty je dnes v České republice nejčastěji diagnostikovaným mužským nádorem. Postihuje většinou starší muže, není však úplnou vzácností i u jedinců mladších. Například v roce 2016 u nás nově onemocnělo rakovinou prostaty přes 7000 mužů, z toho téměř tisícovka mladších 60 let. Rakovina prostaty se obvykle rozvíjí relativně pomalu, často mnoho let. I přes to jí ale v Česku podlehne více než 1500 mužů ročně – většinou těch, u nichž bylo onemocnění zachyceno pozdě.

Existuje nějaká prevence, jak onemocnění předcházet?

Tzv. primární prevence bohužel u rakoviny prostaty možná není, protože zatím neznáme přesné příčiny vzniku onemocnění. Jedinou možností tedy zůstává tzv. sekundární prevence, tedy snaha o včasný záchyt nádoru v době, kdy lze onemocnění ještě vyléčit. V tom velice pomáhá testování krve na hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), jehož zvýšená hladina může signalizovat přítomnost nádoru již na počátku onemocnění.

Lze v souvislosti s onemocněním pozorovat nějaké první varovné signály?

Nádory prostaty jsou zvláštní v tom, že ve většině případů s nimi muži žijí dlouho zcela bez příznaků a problémy začnou pociťovat až po mnoha letech. Tato skutečnost podtrhuje význam testování hladiny PSA v krvi i u mužů, kteří příznaky nemají.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu prostaty?

Způsob léčby závisí na rozsahu onemocnění. Nádory ohraničené jen na prostatu léčíme operačně nebo ozářením. Operační léčba spočívá v úplném odstranění prostaty, tzv. radikální prostatektomii, která se nejmoderněji provádí formou robotického výkonu. Ozáření prostaty spočívá v zevním ozáření, radioaktivní částice však ve vybraných případech lze aplikovat i přímo do prostaty (tzv. brachyterapie). Ozáření je vhodným postupem například u starších nemocných, pro něž by byl operační výkon příliš rizikový.

K dispozici máme dnes celou řadu léků s odlišným mechanizmem účinku, které lze různým způsobem kombinovat v závislosti na rozsahu a průběhu onemocnění.

Vytvoří-li nádor metastázy v jiných orgánech, nejčastěji v mízních uzlinách nebo v kostech, používá se léčba celková, nejčastěji hormonální. K dispozici máme dnes celou řadu léků s odlišným mechanizmem účinku, které lze různým způsobem kombinovat v závislosti na rozsahu a průběhu onemocnění. Hormonální léčba není spojena se závažnými vedlejšími účinky. Tuto léčbu někdy doplňujeme klasickou chemoterapií, ale jen u pacientů s agresivními a velmi pokročilými formami onemocnění. Momentálně se klinicky testují i další preparáty na bázi cílené biologické léčby nebo imunoterapie. Správně provedená celková léčba sice nemůže onemocnění úplně vyléčit, dokáže však zajistit pacientovi mnohaleté přežití a velmi dobrou kvalitu života.

Co byste závěrem vzkázal čtenářům k onemocnění karcinomem prostaty?

Mužům nad 50 let, kteří mají zájem aktivně pečovat o své zdraví, doporučuji pravidelnou návštěvu urologa a odběr krve na zjištění hladiny PSA. Pomůže nám to zachytit onemocnění ještě ve fázi, kdy je možné jej vyléčit. Návštěvy urologa se není třeba obávat – spočívá pouze v odběru krve a vyšetření lékařem. A zachytíme-li rakovinu včas, není důvod se obávat ani tohoto onemocnění.

CZ-nonP-2100005 

Další článek