Skip to main content
Domovská stránka » Farmacie včera, dnes a zítra » STÁLE VÍC PACIENTŮ DOSTÁVÁ BIOLOGICKOU LÉČBU. UMOŽNILY TO BIOSIMILÁRNÍ LÉKY
ADVERTORIAL

Je účinná a velmi šetrná. Biologická léčba mění pacientům život. V posledních letech je dostupnější i v raných fázích onemocnění díky biosimilárním lékům. Ty se na trh dostávají po vypršení patentu původního přípravku. „Jejich protizánětlivý efekt je stejný jako u originálních léčiv,“ vysvětluje přednosta kliniky a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE prof. Milan Lukáš.

V medicíně znamenala biologická léčba průlom. Dokáže pomoct tam, kde tradiční postupy selhávají. Jak byste ji popsal?

Biologická léčba znamená podávání látek – většinou se jedná o imunoglobuliny, které jsou syntetizované živou hmotou. Biologické léky se tedy liší od klasických přípravků založených na chemické syntéze.

Jedná se obvykle o buněčné, geneticky upravené linie, které jsou kultivované v laboratoři a které tvoří imunoglobuliny (protilátky) zaměřené na určitou strukturu nebo bílkovinu, jež je produkována v průběhu zánětu.

Výsledkem vazby imunoglobulinu na cílovou strukturu je snížení zánětlivé aktivity. Biologická léčba tedy neodstraňuje příčinu, která vedla ke vzniku zánětu, ale snižuje aktivitu zánětlivého procesu.

Přínos biosimilárních léků je obrovský, jednak ekonomicky a jednak medicínsky.

Chcete se dozvědět více o biologické léčbě? Klikněte ZDE

V čem je přesně její benefit oproti tradiční léčbě?

Výhody biologické léčby spočívají zejména v tom, že je terapie cílená a působí na určitou strukturu zánětu. Dosavadní, konvenční terapie potlačuje zánětlivou reakci celkově a relativně velmi pomalu a má také vliv na celkovou imunitu a je spojena s vedlejšími účinky, což se týká především kortikoidů a také některých imunosupresiv.

V případě biologické léčby je navíc rychlost nástupu protizánětlivého účinku podstatně rychlejší a silnější než v případě konvenční terapie.

K moderní biologické léčbě se ale nedostali všichni. To změnily až biosimilární léky. Jak fungují?

Biosimilární preparáty jsou léčiva, která spadají do skupiny biologických léků, jsou tedy také syntetizované živou hmotou. Slovo biosimilární je složeno ze dvou komponent. „Bio“ znamená, že se jedná o biologickou léčbu, a „similární“ znamená, že není totožná svou strukturou s originální molekulou, ale je jí velmi podobná.

V klinické praxi se ukázalo, že ačkoliv nejsou biosimilární léčiva totožná, jejich protizánětlivý efekt je stejný jako u originálních léčiv, což jsme před několika lety prokázali také na naší klinice ISCARE.

Často se o nich mluví jako o příležitosti nejen pro pacienty, ale pro celé zdravotnictví…

Biosimilární léky jsou stejně účinné, bezpečné a kvalitní jako původní léčiva. Přínos biosimilárních léků je obrovský, jednak ekonomicky a jednak medicínsky. Biosimilární léčiva totiž vedla k obrovskému snížení ceny biologické terapie, a tedy ke zvýšení dostupnosti této účinné léčby většímu množství pacientů.

Je obecně biologická léčba bezpečná?

Biologická terapie první generace může mít některé vedlejší účinky, jedná se především o možnost vzniku infekcí. V posledních zhruba osmi letech používáme i druhou generaci biologické léčby, která je mnohem bezpečnější a prakticky nemá vedlejší efekty, na druhou stranu je však svým mechanismem a nástupem účinku pomalejší než první generace, ale stále rychlejší než konvenční léčba.

prof. MUDr. MILAN LUKÁŠ, CSc.

Přednosta kliniky a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a. s.

BIOSIMILÁRNÍ LÉKY VE FAKTECH

– Biosimilární léky přicházejí na trh po vypršení patentu originálních biologických přípravků. Kvalita, účinnost a bezpečnost biosimilars jsou s originály naprosto srovnatelné a jsou špičkové.
– Pomáhají v onkologii, revmatologii, gastroenterologii, dermatologii či neurologii.
– Díky biosimilars vzrostla od roku 2015 dostupnost biologické léčby například v gastroenterologii čtyřikrát a v revmatologii téměř dvojnásobně.
– Průměrný náklad na léčbu jednoho pacienta biologickou léčbou klesl po vstupu biosimilars za posledních pět let o 20 až 30 procent.
– V některých případech ale až o 80 procent.
– Z 31 biosimilárních léčiv registrovaných v EU do roku 2020 je 23 dostupných také v ČR.

Next article