Domovská stránka » Moderní medicína » ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA: ČAS JSOU AXONY
Tabu

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA: ČAS JSOU AXONY

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

Primářka MUDr. MARTA VACHOVÁ

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z.

S roztroušenou sklerózou (RS) žije v České republice zhruba 25 000 lidí. Včasné rozeznání příznaků, nasazení vhodné léčby a pravidelné návštěvy RS center jsou klíčové pro zvládnutí této nemoci.

U roztroušené sklerózy je důležitá včasná diagnostika. Jak nepodcenit první příznaky?

Pozornost by měla být věnována lidem kolem 20–40 let, u nichž neurologické problémy trvají déle než 24 hodin. Mezi typické příznaky patří ztráta zraku, zhoršení vidění na jednom oku, objevuje se ale i porucha kontroly vyměšování. Vzácnějším projevem je např. brnění končetin nebo ztráta citlivosti, což bývá zejména u mladších pacientů připisováno problémům s krční páteří.

Proč je důležité nasadit léčbu co nejdříve?

RS se projevuje tím, že imunitní systém začne ničit neurony i s výběžky, tzv. axony, jejichž porušení vede k trvalým ztrátám funkce. Razíme tudíž heslo „čas jsou axony“. Včasné nasazení léčby reakci imunitního systému zmírňuje, díky čemuž pacient nemusí být v budoucnu invalidizován.

Mezi typické příznaky patří ztráta zraku, zhoršení vidění na jednom oku, objevuje se ale i porucha kontroly vyměšování.

Jak probíhá spolupráce mezi pacientem a lékařem v RS centru?

S pacienty jsme v kontaktu takřka nepřetržitě. Pravidelné kontroly probíhají na počátku léčby jednou za měsíc dva, poté se ale intervaly prodlužují. Je-li pacient po třech letech nemoci stabilní, můžeme provádět kontroly jednou za šest měsíců. Nad rámec prohlídek s námi ale pacienti komunikují e-mailem nebo telefonicky. Jsou vedeni k tomu, aby se ozývali, kdykoliv se u nich objeví nový příznak či nesrovnalost.

Jakým způsobem volíte optimální léčbu pro konkrétního pacienta? Může mít pacient slovo ve výběru léků?

Volíme lék, který představuje pro konkrétního pacienta nejlepší poměr účinnosti a bezpečnosti. Při výběru léku probíráme s pacientem možné vedlejší účinky. Podle preferencí pacienta se rozhodujeme mezi tabletkami a injekcemi. Zajímáme se také o to, jaké zaměstnání pacient vykonává, zda často cestuje, sportuje apod., aby zvolená léčba co nejméně ovlivňovala pacientovy aktivity. U mladých žen rovněž zjišťujeme, zda chtějí v blízké budoucnosti otěhotnět, což také ovlivňuje volbu léku. Objeví-li se nežádoucí účinky, anebo nezabere-li lék dostatečně, měníme jej s ohledem na pacientovy potřeby.

Další článek