Skip to main content
Domovská stránka » Farmacie včera, dnes a zítra » MODERNÍ, EFEKTIVNÍ A PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA JE V ČR NA VZESTUPU
genetika

MODERNÍ, EFEKTIVNÍ A PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA JE V ČR NA VZESTUPU

Zdroj: Adobe Stock

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze po dlouholetém úsilí mnoha špičkových odborníků vzniká jedinečné aplikační centrum určené pro moderní oční terapie. Díky založení centra tak Česká republika udrží krok se světovou medicínou.

prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Pacienta není obtížné identifikovat, protože vykazuje charakteristické klinické příznaky. Klíčové je však jeho následné odeslání na genetické testování. V České republice máme velkou výhodu, že je toto testování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, což není běžné v mnoha zemích, které se k EU připojily po roce 2004.

PharmDr. Michal Janů, Ph.D., MHA

vedoucí lékárník ve VFN v Praze

Pro naši nemocniční lékárnu je příprava léčivého přípravku pro genovou terapii novou zkušeností a výzvou, už jen z toho důvodu, že jsme první lékárnou v ČR, která ve spolupráci s ÚHKT bude zajišťovat příjem kryokonzervovaného léčiva, jeho přípravu v superčistých prostorech a následný transport do aplikačního centra na oční klinice VFN. Naši farmaceuti absolvovali výcvik manipulace s přípravky pro genovou terapii v superčistých prostorech. Nemocniční lékárna VFN se podílela, ve spolupráci s ÚHKT, na přípravě veškeré procesní dokumentace, která musela být schválena státním dozorovým orgánem. Zároveň došlo k rozšíření oprávnění k poskytování lékárenské péče o tento segment.

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

vedoucí oddělení imunoterapie Ústav hematologie a krevní transfuze

Naše oddělení zajišťuje technologický transfer a výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků v Ústavu hematologie a krevní transfúze. Jeho prostřednictvím získávají lékaři i vědci z celé ČR nové zkušenosti, které jim umožňují lépe se orientovat v léčivých přípravcích moderní a genové terapie.

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

V České republice aplikační centrum nutně potřebujeme, protože naši pacienti museli cestovat do zahraničí, kde trpí jazykovou bariérou a kde ani my neznáme prostředí a podmínky, za jakých naši kolegové pracují.

VFN byla jasná volba kvůli již zavedenému Centru oční genetiky a kvůli tomu, že naše pracoviště je jediné v ČR, které je součástí velmi prestižní a výběrové skupiny pracovišť pro vzácná (většinou geneticky podmíněná) oční onemocnění, tedy ERN-EYE.

Cesta k centru je mimořádně trnitá, protože je nutné prošlapat cesty, které nikdy prošlapány nebyly a které někdo „znepřístupnil“ opatřeními, která vznikla zhruba před 50 lety, kdy ještě genová terapie vypadala jako sci-fi. Nyní se ale po zhruba třech letech díky úsilí mnoha členů spolupracujících na zprovoznění centra začíná cíl významně přibližovat.

MUDr. Ing. Marie Vajter

primářka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Vznik aplikačního centra oční genové terapie je krokem vpřed směrem k moderní, efektivní a personalizované medicíně, která má potenciál významně rozšířit možnosti péče o pacienty s dědičnými očními chorobami.

Next article