Domovská stránka » Civilizační onemocnění » RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
ADVERTORIAL

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) patří mezi nejčastější příčinu úmrtí v České republice (cca 42 %).


ADH/2020/05/39569/01

Za těmito onemocněními stojí nejčastěji ateroskleróza (kornatění cév), způsobená jak ovlivnitelnými, tak i neovlivnitelnými rizikovými faktory. Mezi neovlivnitelné faktory patří věk, mužské pohlaví, rodinná zátěž a již prodělaná koronární příhoda. Vysoké hladiny cholesterolu, kouření, vysoký krevní tlak, obezitu, nedostatek pohybové aktivity, míru stresu či cukrovku však do jisté míry ovlivnit můžeme.

Rizikové faktory

Jak již bylo řečeno, k rizikovým faktorům aterosklerózy patří zvýšená hladina cholesterolu spolu se zvýšenou hodnotou krevního tlaku. Za posledních 30 let došlo sice k poklesu počtu úmrtí na KVO, nicméně KVO jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Při léčbě rizikových faktorů se často nedosahuje cílových hodnot dle doporučení odborných společností nebo je léčba zahájena pozdě.

Zvýšený cholesterol

Dnes již nikdo nezpochybňuje, že pacient po infarktu myokardu či cévní mozkové příhodě musí užívat léky „na cholesterol“ a „na tlak“, ale než k těmto následkům dojde, tak se tyto rizikové faktory velmi podceňují. On totiž zvýšený cholesterol či mírně vyšší tlak do prvního infarktu přeci nebolí. Přitom víme, že pokud celoživotně snížíme hodnotu „zlého“ LDL cholesterolu o 1 mmol/l, snížíme tím i riziko výskytu koronárních příhod o 54 %. Stejně tak celoživotně nižší systolický krevní tlak (STK) o 10 mmHg je spojen s 45% snížením výskytu koronárních příhod.

Pokud spojíme tyto dva rizikové faktory dohromady, tak dojde dokonce k 78% snížení celoživotního rizika koronárních příhod a 68% snížení celoživotního rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Přínos této intervence roste s časem – dlouhodobá expozice dokonce i malému rozdílu v hladině LDL cholesterolu a STK může podstatně snížit celoživotní riziko kardiovaskulárních onemocnění, pokud v čase přetrvává.

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Další článek