Domovská stránka » Civilizační onemocnění » COVID-19 A DIABETES MELLITUS
ADVERTORIAL

Chronická onemocnění výrazně komplikují průběh i prognózu covidu-19.

MUDr. MICHALA PELIKÁNOVÁ

Diabetologická ordinace Diacare
Specializace: DM 1. a 2. typu, diabetes v těhotenství

V jaké míře se diabetes mellitus podílí na závažném průběhu covidu-19 a jak covid-19 mění průběh diabetu?

Covid-19 zasahuje některé skupiny obyvatel výrazněji než jiné. Jednou z vysoce ohrožených skupin jsou právě lidé s diabetes mellitus. Diabetici jsou obecně vystaveni zvýšenému riziku vážných infekcí. Mají navíc velmi často vysoký krevní tlak a krevní tuky, jsou obézní. Tato kombinace faktorů vede k tomu, že se u nich rychleji rozvíjí celá řada chorob srdečního, cévního a plicního aparátu.

Když se pak ještě dostaví infekce covid-19, tak celý komplex problémů vede k těžkému průběhu onemocnění s četnějšími komplikacemi. U pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykémií byl navíc pozorován až 2,5x vyšší nárůst závažnosti onemocnění a úmrtnosti oproti populaci bez diabetu. Obdobně tomu je u pacientů s obezitou, která často diabetes provází.

Horečky zvyšují glykémii

Je nutné podotknout, že riziko nákazy covid-19 není pro diabetiky vyšší, nakazí se stejně jako lidé bez diabetu. Byl u nich však prokázán závažnější průběh nemoci. Problémem jsou vysoké horečky, které onemocnění provází. Ty se pojí s výrazným zvýšením glykémie.

Jakékoliv horečnaté onemocnění zároveň zhoršuje citlivost k inzulinu, glykémie stoupá, a pacient si musí sám umět upravit dávkování inzulinu. Pro pacienty s diabetem jsou v případě nákazy covidem-19 rizikové vysoké i nízké hodnoty glykémie.

Potřebujete jehly do inzulínového pera? Klikněte ZDE

Jak zvládnout virové onemocnění?

Pacient by se měl řídit určitými pravidly jak efektivně zvládnout jakékoliv virové onemocnění, nejen covid-19. Doporučujeme jíst pestrou stravu, včetně přiměřené dávky ovoce. Příjem jídla byl neměl být zvyšován ani snižován.

Důrazně upozorňujeme své pacienty na nutnost dostatečné hydratace, zvláště při horečnatém průběhu onemocnění. Je také třeba zachovat pravidelný pohyb, samozřejmě s ohledem k probíhající nemoci.

Je nutné podotknout, že riziko nákazy covid-19 není pro diabetiky vyšší, nakazí se stejně jako lidé bez diabetu. Byl u nich však prokázán závažnější průběh nemoci.

Chcete se dozvědět více o Diabetes mellitus? Klikněte ZDE

Časté měření glykémie je zásadní

V případě nemoci většinou glykémie stoupá, proto lze očekávat i zvýšenou potřebu inzulinu pro zvládnutí glykémie bude potřeba vyšší dávka. Při onemocnění se cílová glykémie pohybuje v rozmezí 6–10 mmol/l, maximálně však do 15 mmol/l. Je zásadní, aby se pacient pravidelně a častěji měřil, při horečce se kontrola glykémie doporučuje po 2–4 hodinách.

Při léčbě inzulínem a hyperglykémii nad 17 mmol/l je vhodná i kontrola ketolátek (pokud to glukometr umožňuje). Při covid-19 se diabetes pojí až s vyšším rizikem úmrtí, a to zejména při horší kompenzaci. V případě nejistoty a těžšího průběhu onemocnění není vhodné odkládat konzultaci s diabetologem či jiným odborným lékaře.

Obezita, stres i genetika

Cukrovku má spousta lidí, velmi často ještě nepoznanou. Dnešní životní styl a genetické předpoklady podporují rozvoj metabolického syndromu s obezitou, se kterým se pojí rozvoj cukrovky. Proto je zásadní prevence diabetu, kontrola glykémie a včasný záchyt případného onemocnění.

Další článek