Domovská stránka » Civilizační onemocnění » CO JE TO FIBRILACE SÍNÍ?
Civilizační onemocnění

CO JE TO FIBRILACE SÍNÍ?

Článek vznikl ve spolupráci s:
Článek vznikl ve spolupráci s:

prof. MUDr. PAVEL ČERVINKA, Ph.D., FESC., FSCAI

přednosta kliniky – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Hned na úvod se vás zeptám, co je to fibrilace síní?

Normálně v srdci vzniká elektrický vzruch v pravé síni, přenese se na komory a následně vyvolá koordinovanou kontrakci komorového myokardu. U fibrilace síní tyto vzruchy nevnikají v jednom místě, ale na více místech a výsledkem je nekoordinovaná akce síní.

Jaké jsou příznaky fibrilace síní a na koho se má člověk obrátit, když tyto příznaky pociťuje?

V některých případech nemusí člověk nic vnímat, ale může mít také pocity vynechávání srdce, pocit nepravidelné akce srdeční, nebo pocity bušení srdce. Když je arytmie rychlejší, může se také například při námaze zadýchávat, později i v klidu. Člověk, který má tyto příznaky, by se měl obrátit na svého praktika, který by ho měl ideálně odeslat k vyšetření k ambulantnímu specialistovi.

Jaké jsou možnosti současné léčby?

První možností je konzervativní postup, kdy pacient dostává léky, které srdce převedou na správný rytmus. Většina nemocných, kteří mají arytmii síní, musí současně užívat i léky na ředění krve, protože zejména v oušku levé síně hrozí vytvoření krevní sraženiny, která se může ze srdce uvolnit a způsobit například cévní mozkovou příhodu. U některých pacientů ale tyto léky vyvolávají krvácení a je u nich nutné ouško levé síně uzavřít takzvaným okluderem. Další možností je chirurgické řešení, jež se provádí u pacientů, kteří jsou například indikování k dalšímu zákroku. Stále častějším řešením je i moderní léčba, jež spočívá v takzvané radiofrekvenční ablaci.

Dokážete prosím popsat, jak zmíněný okluder funguje a jaké jsou výhody intervenčních metod?

Jak již bylo zmíněno výše, v oušku levé síně se mohou tvořit krevní sraženiny, které se mohou uvolnit a krevním tokem mohou být zaneseny až do mozkových tepen a způsobit cévní mozkovou příhodu. Okluder je zařízení, které se zavede do ouška levé síně přes stehenní žílu a ouško to kompletně uzavře. Tím pádem do ouška neproudí krev, a zabrání se tak možnosti uvolnění sraženin. Okluder v srdci zůstává nastálo. Výhodou intervenčních metod je, že člověk nemusí užívat léky na ředění krve a není vystavený riziku krvácení.

Jaké následky může mít odložená léčba v době pandemie?

Pokud má pacient arytmii a nejde k lékaři, může dojít až ke vzniku cévní mozkové příhody nebo ke vzniku srdečního selhání. Následky mohou být opravdu závažné a ohrozit nemocného na životě. Poměrně často se nyní setkáváme s nemocnými, u kterých se zdravotní stav zhoršil, protože se v době pandemie obávali vyhledat zdravotní péči.

Další článek