Skip to main content
Domovská stránka » Civilizační onemocnění » MALIGNÍ MELANOM A JEHO VČASNÝ ZÁCHYT
Civilizační onemocnění

MALIGNÍ MELANOM A JEHO VČASNÝ ZÁCHYT

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk kůže, kromě kůže se však může vyskytnout  i na sliznici a v oku. Nejčastěji se objevuje u mužů starších 55 let, ale jedná se také o druhý nejčastější zhoubný nádor u mladých žen. 

Prof. MUDr. JANA TŘEŠŇÁK HERCOGOVÁ, CSc., MHA

Dermatologie prof. Hercogové

Jak vzniká melanom?

Riziko vzniku melanomu je vyšší u osob, které mají světlou pleť a mnoho pigmentových znamének (tzv. získaných pigmentových névů). Roli hraje i genetická zátěž nebo nadměrná expozice ultrafialovému záření. Imunitní systém kůže je oslabován silným slunečním zářením, které mění genetický materiál kožních buněk.

Imunitní systém kůže je oslabován silným slunečním zářením, které mění genetický materiál kožních buněk.

Reparační systém pak nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit, a nesprávná informace je tak předávána dál. Vyššímu riziku vzniku melanomu jsou vystaveni i pacienti se sníženou imunitou, a to jak  vlivem nemocí, tak užíváním některých léků
(např. pacienti po transplantaci).

Co je to maligní melanom?

Maligní melanom je nádor, který invazivně roste a metastazuje, a přes pokroky medicíny, včetně využití cílené (biologické) léčby, je pro dobrou prognózu nemocného nejdůležitější včasná diagnostika a léčba. Pokud se melanom zachytí včas, ve svém počátečním stadiu, a je včas chirurgicky odstraněn, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

Pokud se melanom zachytí včas, ve svém počátečním stadiu, a je včas chirurgicky odstraněn, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

Jak můžeme melanom včas rozeznat? 

Na první pohled na kůži vidíme hnědé skvrny, které mohou mít nepravidelný tvar a okraje, jsou asymetrické, nestejnoměrně zbarvené a jejich průměr je větší než 5 mm. (Poslední neplatí o tzv. vrozených pigmentových znaménkách, která jsou vždy větší než 1 cm.) Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových znamének nápadně liší od ostatních (tvarem, velikostí, pigmentací apod.).

Důležitý je i vývoj pigmentových znamének, neboť během života se „obyčejné“ pigmentové névy mění – nejprve jsou to hnědé skvrny, postupně se mění na světleji hnědé vyvýšené pupínky a v pozdějším věku se z nich stávají pupínky barvy kůže. Oproti tomu melanom může růst nestejnoměrně, krvácet či svědit. 

Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových znamének nápadně liší od ostatních.

Vznik a prevence maligního melanomu

Vzniku maligního melanomu lze také předcházet preventivními kontrolami u kožního lékaře. Ten by měl alespoň jednou každého vyšetřit a stanovit jeho fototyp, riziko vzniku kožního nádoru, a to včetně melanomu, a na základě toho určit četnost preventivních kontrol. Při vyšetření kožní lékař využívá nejen ruční, ale také digitální dermatoskop a eventuálně i celotělový scanner.

Tyto digitální systémy umožňují uchovat výsledky vyšetření a porovnávat je v čase. Pokud potom pacient chodí na dispenzární kontroly, má velkou šanci se kožním zhoubným nádorům vyhnout – nezapomínejme na fakt, že každý nádor, pokud se nachází na vyšetření přístupném místě (jako je kůže), je snadněji zjistitelný, a tudíž i léčitelný.


V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Jak vzniká melanom
  • Co je to maligní melanom
  • Jak můžeme melanom včas rozeznat
  • Vznik a prevence maligního melanomu

Článek vznikl ve spolupráci s:

CZ-PFO-11/2021-BINEN-098

Next article