Domovská stránka » Civilizační onemocnění » VYSOKÝ KREVNÍ TLAK A PREVENCE DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ
Civilizační onemocnění

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK A PREVENCE DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ

Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Hartmann
Článek vznikl ve spolupráci s:
Zdroj: Hartmann

prof. MUDr. MARTIN HUTYRA, Ph.D., FESC

I. interní klinika – kardiologická
FN Olomouc

Kardiovaskulární onemocnění jsou v našich podmínkách stále hlavní příčinou morbidity a mortality populace. V léčbě těchto akutních stavů má Česká republika dlouhodobě excelentní výsledky: stále vyšší počet pacientů přežívá, nicméně zůstává ve vysokém riziku recidivy. Proto má význam primární prevence, zaměřená na identifikaci a odstranění rizikových faktorů u dosud zdánlivě zdravé populace, a samozřejmě důsledná intervence. Odstranění rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, kouření, obezita, cukrovka, nedostatečná fyzická aktivita či špatné stravovací návyky, by umožnilo předejít až 80 % kardiovaskulárních onemocnění (např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ischemická choroba tepen dolních končetin); snížil by se tím i výskyt jiných chronických nemocí.

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) je definován zvýšením hodnot systolického a/nebo diastolického krevního tlaku nad úroveň 140/90 mmHg. Poškození orgánů v důsledku chronicky zvýšeného krevního tlaku představuje jednu ze základních a zároveň potenciálně ovlivnitelných příčin akutních kardiovaskulárních onemocnění. Vysoký tlak zpravidla „nebolí“, ale dlouhodobě ovlivňuje srdce, mozek, ledviny a velké tepny a společně s dalšími rizikovými faktory zodpovídá za jejich poškození. Zvýšení krevního tlaku nad úroveň 140/90 mmHg podle populačních studií zásadně zvyšuje riziko vzniku akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a progrese aterosklerózy.

Vysoký krevní tlak je velmi časté a podceňované onemocnění. Odhaduje se, že v České republice se vyskytuje přibližně 3,6 milionů jedinců s tímto problémem, z toho je rozpoznáno a léčeno pouze 64 % žen, resp. 60 % mužů. Přestože se dostupnost diagnostiky a léčby neustále zlepšuje, tak adekvátní kontroly krevního tlaku je dosaženo pouze u třetiny léčených pacientů.

Jedním z důvodů tohoto neuspokojivého stavu je pacientova špatná adherence k léčbě – tedy neužívání předepsaných léků a nedodržování režimových doporučení. Ke zlepšení adherence je nutné pacienta vhodně motivovat. K tomu pomáhá správné a přesné měření krevního tlaku certifikovaným automatickým oscilometrickým tlakoměrem, a to nejen pravidelně v ordinaci, ale také v domácím prostředí pacienta za definovaných klidových podmínek.

Základ kardiovaskulární prevence tvoří zdravý pohyb, dobrý spánek a kvalitní strava. Proto je z dlouhodobého hlediska žádoucí zaměřit primární prevenci na přiměřený pohybový režim a zdravé stravovací návyky s cílem dosažení či udržení zdravé tělesné hmotnosti. Identifikace a odstranění dalších rizikových faktorů, mezi které patří i vysoký krevní tlak, je nedílnou a samozřejmou součástí preventivních opatření.

Další článek